Breial og bråkete

 

23.4.11.    Overraskende: Nye moderne biler støyer mer enn sine forgjengere 20 år tidligere. Støymessig har den tekniske utviklingen gått i feil retning. Årsaken er sporty, fartspreget design, med bredere og hardere dekk, med stor markedsappell. Lekre å se på, vanskelig å overse, men også umulig å overhøre fordi dekkene bråker mer enn smale dekk når du kjører!

Brede dekk støyer mer, konkluderer Motor (23.9.10) som har undersøkt støy i kjøretøy i flere tiår. I samme periode har også veitrafikkstøy til omgivelsene økt sterkt i Norge.

I dagens linjelekre interiører med komfortable skinnseter, bør man paradoksalt helst ha musikkanlegget på for at ikke dekkstøyen skal kjennes for påtrengende når bilen kommer opp i fart.

Motor´s målinger viser at i 1989–90 hadde bilene en innvendig støy på 62-68,5 dBA, mens støynivået for nye biler i 2010 lå på 67-72 dBA. Gjennomsnittet økte fra 65,6 til 68,7 dBA, dvs. at lydenergien ble omtrent fordoblet i perioden, i følge NAFs tester. Med tanke på den innsats bilprodusentene i samme periode har lagt i å utvikle kjøreopplevelse og komfort for dem som sitter inne i bilen, må man gå ut fra at en moderne bil i dag også bråker dobbelt så mye for omgivelsene enn en bil anno1990.

På tide at bilprodusenter og dekkprodusenter tar i bruk sine tekniske muligheter til å gjøre en forskjell?

 

———

 

Liten og søt – støyer likevel

Vil ha mer støysvake dekk på el-biler. El-biler oppfattes vanligvis som ganske stillegående, men når farten øker til mer enn 40-50 km/t, melder også el-bilen seg inn i støykoret. Da vil støyen fra dekkene som ruller på veien, skape støy både inne i bilen og til omgivelsene. Når farten er blitt såpass høy, støyer el-bilen mer som konvensjonelle biler. I det EU-relaterte transportprosjektet City-Hush, forsker ingeniørene ved Goodyear Innovation Center i Luxembourg på hvordan dekk til el-biler kan støye mindre.

Konseptdekket skal utformes i samsvar med kravene til egenskaper for dekk til el-biler. Motorene til disse bilene gir vanligvis et relativt høyere dreiemoment, selv ved lave hastigheter. Det gir økt akselerasjon sammenlignet med biler med vanlig forbrenningsmotor og tilsvarende motorkraft. Dette stiller krav til modifisert dekkmønster og gummiblanding for å kunne levere reduserte støy.

CityHush, februar 2011

 

 

Breial og høylytt. Moderne bildesign med brede, lave dekk ser ut til å blitt en ulykke for alle støyplagede langs veien. Vegtrafikkstøy er den største støyplagen i Norge (nær 80% av utendørsstøy) og i Europa, der 210 millioner er eksponert for helseskadelige støynivåer.