Sjekk miljøegenskaper på tusenvis av dekk

 

17.9.14.    Mens norske dekktester rapporterer undersøkelser av egenskapene på et ganske begrenset antall dekk, finnes det mer omfattende internasjonale oversikter. Fra  denne siden kan du laste ned informasjon fra en sveitsisk oversikt (tysk/fransk el. italiensk språklig – ditt  valg) over miljøegenskaper hos flere tusen bildekk,  fordelt på dekkbredder fra 185 mm til 245 mm. Oversikten omfatter våtgrep, rullemotstand og støynivå, og stammer fra den europeiske dekkprodusent-organisasjonen. Det er det nærmeste vi har funnet av en pan-europeisk oversikt som er tilgjengelig for publikum. Du kan gå til oversikten ved å følge denne linken.

 

Du kan også laste ned  tyske ADAC´s test av sommer- og vinterdekk her.

 

AKTUELLE NORSKE DEKKTESTER

Du finner diverse tester og dekkinformasjon på følgene steder:

NAF –  https://www.naf.no/forbrukertester/dekktester/sommerdekktest-2014/

Forbrukerportalen 36 dekk http://www.forbrukerradet.no/annet/tester-og-kj%C3%B8petips/produkter/sommerdekk-hvilke-merker-er-best

VG 13 dekk http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=591870

Din side 48 dekk http://www.dinside.no/838407/hvilke-sommerdekk-er-egentlig-best

 

 

Forskjellige testmetoder

Forbrukere som orienterer seg om støysvake dekk bør være oppmerksom på at støyresultater rapporteres basert på forskjellige målemetoder. Det kan forvirre. Her er en guide i målingsjungelen:

Laboratorier/ISO-referansestrekninger. Veiunderlaget vil i varierende grad være forskjellig fra virkelige veier, både generelt i Europa, og spesielt for norske veier. Et ISO-dekke gir gjennomgående lavere støynivåer enn ved virkelig kjøring på norske veier. Ved typegodkjenning av støy fra dekk er målepunktet 7,5 meter fra veien, i 1,2 meters høyde.

Støymåleren til Statens vegvesen. En spesialbygget tilhenger med mikrofoner plassert ved hjulene som testes. Stor grad av nøyaktighet. Nærheten til støykilden gir høyere støyverdier enn ved målepunktet 7,5 m fra veien. Utstyret er i første rekke utviklet for å måle støyegenskaper til veidekket.

Inne bilen. Støy målt ved førersetet, i skulderhøyde. Der er denne målingen som for det meste refereres i motorbladene, der støy omtales i sammenheng med kjørekomfort – for bilisten. Det er diskutabelt om dette resultatet er synonymt med støynivået til omgivelsene – fordi bilprodusenter legger meget stor vekt på å støyisolere bilkupéen.

Enkelte tester rapporterer også støynivå inne i bilen uten måleinstrumenter og utelukkende basert på testførererens subjektive skjønn og hørselsinntrykk.

Egenskapene ved teststrekningene som bildekket kjøres på, har også innflytelse på støynivået.

 

(Notis)

 

Miljøidealdekket – spar bensin og demp støyen

Dekk med lav rullemotstand og riktig lufttrykk forbruker inntil 5 % mindre bensin en dekk med dårligere rulleegenskaper og der bilisten slurver med å sjekke lufttrykket på dekkene sine. (Nær halvparten av norske bilister sjekker lufttrykket bare ved dekkskiftene om våren og høsten). Finner du et dekk med lav rullemotstand og støysvake egenskaper så bør du slå til.

 

” Vi har bedt Vegdirektoratet følge opp miljøvennlige vegdekker. Det jobbes nå med å finne en fremtidig støyrangering av bildekk for å fremme de minst støyende dekkene, for norske forhold.” Sa daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa til Støyforeningen den gang miljømerking var på trappene.