Skjerpede krav til biler vil redusere trafikkstøy

 

20 uavhengige trafikk- og helseeksperter skriver åpent brev til EU


Brussel, mars 2011 – Regelverket med støykrav til nye biler har vært uendret siden 1992. Det er teknisk fullt mulig å redusere støyutslipp fra kjøretøy. Derfor bør de tekniske kravene skjerpes, skriver 20 internasjonalt anerkjente forskere i et åpent brev til visepresident Antonio Tajani i EU-kommisjonen. Det er fullt mulig å halvere støyen fra nye biler, og flere bilmodeller ligger allerede i dag betydelig under nåværende krav.

EU-kommisjonen har varslet at innen sommeren vil det være utarbeidet forslag til et nytt regelverk om hva som skal være tekniske krav til nye biler. Dette vil danne grunnlaget for fremtidens typegodkjenning av nye kjøretøy, og en mengde interessegrupper søker å influere på innholdet i det nye regelverket. En gruppe på 20 uavhengige trafikk- teknologi- og helseforskere og vitenskapsfolk fra USA, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Nederland, Sveits, Sverige og Norge fant grunn til å respondere i et åpent brev til kommisjonen. Deres anliggende var å tilbakevise påstander som fremkom i en utredning betalt av forbundet av europeiske bilprodusenter.

 

Overdriver og undervurderer

Hovedinnvendingen mot bilbransjens utredning er at den overvurderer antatte FoU-kostnader ved å redusere støy fra biler, mens den samtidig sterkt undervurder helsekostnadene forbundet med veitrafikkstøy ved å bruke utdaterte beregningsmetoder og tall. Basert på denne metoden avviker bilbransje-ekspertenes regnestykker med milliarder av Euros i forhold til beregninger utført av ledende, uavhengige teknologer og medisinere. Bransjen hevder således at reduksjon av støyutslipp fra kjøretøy med 3 dB knapt gir samfunnsgevinst!

20-gruppen imøtegår utredningen punkt for punkt, og beskriver etappevise muligheter som gir reduksjon på 3 dB og mer til, basert på teknologi som er innen teknisk rekkevidde. Allerede i dag finnes det en god del bilmodeller med støyutslipp som ligger 3 dB under nåværende tekniske krav!

 

WHO forsterker forståelsen av samfunnsgevinst ved redusert støy

I etterkant av brevet fra de 20 er det også offentliggjort en rapport fra Verdens helseorganisasjon som bekrefter de store helsekostnader trafikkstøy påfører individet og samfunnet som helhet.

Utvalgets synspunkter er på mange måter også reflektert i den White Paper for transport i Europa fram til 2050, en langtidsplan for transport, som nylig ble lagt frem i Brussel. Så får tiden vise om i hvilken grad det nye tekniske regelverket gjenspeiler disse mulighetene til å redusere de tunge støyproblemene i Europa såvel som i Norge. Nå burde kanskje regjeringene trykke litt mer på for å oppnå et slikt treffsikkert støytiltak.

 

 

 

Andre nyheter:

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Støyavgift på lastebiltrafikk

Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk

Trafikkstøy kan forkorte liv

EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!