Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

En sammenligning av støynivået på 46 bilmodeller produsert i henholdsvis Europa, Asia og USA, viser at asiatiske bilmodeller støyer minst. Dette har sammenheng med de strengere støykravene som bilprodusenter i Asia må oppfylle. Dette understreker at strengere støykrav er fullt mulig i Europa og bør innføres snarest.

Sammenligningen omfattet 46 personbiler med automatgir, 15 europeiske, 19 japanske og 12 biler fra USA. To metoder for sammenligning ble benyttet. Metode A viste at japanske biler gjennomsnittlig hadde et støynivå som lå 1,5 desibel under europeiske biler og hele 3,8 desibel under amerikanske biler. Japanske biler hadde et gjennomsnittsnivå på 71,3 desibel.

Ved metode B var differansen noe mindre. Her lå japanske biler på en gjennomsnittsverdi på 69,8 desibel, mens europeiske personbiler lå 0,7 desibel høyere. Amerikanske biler var her posisjonert 1,9 desibel høyere enn japanske biler.

Verdiene som ble benyttet i sammenligningen stammer fra databasen til ACEA (European Automobile Manufacturer´s Association).

 

Andre nyheter:

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Støyavgift på lastebiltrafikk

Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk

Trafikkstøy kan forkorte liv

EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!