Støysvake dekk

 

Du får krav på mer informasjon om bildekks støyegenskaper

I løpet av året frem til 1. november skal det skje en omveltning i dekkbransjens produktinformasjon om dekk. Du som forbruker har krav på uoppfordret å få tydelig, spesifisert informasjon om bildekks egenskaper med hensyn til gripeevne, rullemotstand og støyegenskaper. Før alt er på plass vil nok mye av informasjonen være ufullstendig.

Høsten 2012 skal denne informasjonen skal være tydelig på merker så og si ”hvor du enn vender blikket” når du er hos dekkforhandleren. Hensikten er at du skal utstyres med nøkkelinformasjon slik at du kan gjøre selvstendige miljøvalg.

Nytt internasjonalt dataregister på internett

Norske vegmyndigheter sammen med europeiske institusjoner arbeider med å tilrettelegge et helthetlig dataregister over spesifikasjonene for gripeevne, rullemotstand og støyegenskaper. Dette er en kjempeoppgave som omfatter tusenvis av dekk, som alle skal kunne dokumentere verifiserte, testede egenskaper. Det er ikke klart når dette registeret blir tilgjengelig.

Norsk forening mot støy vil følge utviklingen, og oppdatere disse nettsidene mot registeret etter hvert som det foreligger.

I mellomtiden får bilistene forholde seg til tradisjonelle informasjonskilder for dekkinformasjon, hos dekkforhandlerne, på nettsider hos forbrukerorganisasjoner og bilorganisasjoner.

Fra testingen av sommerdekk før sesongen 2011, er det offentliggjort testresultater fra totalt 48 dekk, fordelt på to hovedtester. Dette utgjør et meget begrenset utvalg av de over 1000 dekkvarianter som finnes i det norske markedet.

 

Her finner du aktuelle tester

Du finner disse 2010/2011- tester og dekkinformasjon på følgene steder:

Norge:

NAF – 13 dekk http://www.naf.no/Forbrukertester/Dekk/Dekktester/Sommerdekktest-2010/

Forbrukerportalen 36 dekk http://forbrukerportalen.no/test/sommerdekk

VG 13 dekk http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=591870

Din side 48 dekk http://www.dinside.no/838407/hvilke-sommerdekk-er-egentlig-best

Nederland testet 525 dekk:

Over 525 dekkvarianter, med definerte egenskaper for 2010-dekk:

Last ned informasjon på engelsk.

 

Europeisk dataregister over dekkegenskaper. Vil trolig bli lansert rundt årsskiftet 2011/2012.

 

Dekkvettregler for miljøbilisten

  1. Velg støysvake dekk kombinert med god gripeevne og lav rullemotstand.
  2. Bruk vinterdekk bare til vinterkjøring
  3. Piggfritt gjør at støysvak asfalt holder lenger
  4. Sjekk lufttrykket regelmessig, minst en gang i måneden.
  5. Når mønsterdybden blir mindre enn 3 millimeter bør du vurdere dekkskifte. Mye av dekkets sikkerhetsegenskaper er slitt vekk før du når lovens minimumskrav på 1,6 millimeter.
  6. For vinterdekk er lovens minstekrav 3 millimeter.
  7. For deg som ikke kjører racerbil, kan det smaleste dekkalternativet til din bil være godt nok.
  8. Bruk markedsmakten. Ved å velge de mest støysvake dekkene kan du være med på å skape et massivt markedspress for utvikling av mer støysvake biler og dekk.

 

Dårlig kundeinformasjon: “For European tyres there is generally no objective quality-related information; despite their substantial influence on us personally and on our global environment. From a quality-point-of-view the consumer goes blindfolded through the tyre shop.” - professor Ulf Sandberg, VTI, 2008