Om oss

 

Nettsiden Støysvakedekk.no er etablert av Norsk forening mot støy. Foreningen har arbeidet for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.

I takt med samfunnsutviklingen har foreningen gradvis blitt mer internasjonalt orientert, blant annet gjennom sitt medlemskap i European Environment Bureau – EEB. Støy reguleres internasjonalt ved EU´s støydirektiv, og nasjonalt gjennom norsk regelverk og det nasjonale støymålet om 10 % reduksjon i støyplagen innen 2020.

Både i Norge og internasjonalt er støy fra veitrafikk den største støykilden, og står for ca 80 % av all utendørs støy. Både i Norge og internasjonalt rettes derfor oppmerksomheten i stadig økende grad mot biler og bildekk som støykilder.

Støy fører til både for tidlig død og andre helseskader. Det er anslått årlige helsekostnader på 14 milliarder i Norge som følge av støy.

I arbeidet med innholdet på nettsidene i www.stoysvakedekk.no har foreningen kontinuerlig kontakt  med norske myndigheter,  bransje-og miljøorganisasjoner, norske og internasjonale forskningsmiljøer, samt et internasjonalt fag- og interessenettverk som fokuserer på trafikkstøy. Nettsiden vil regelmessig bli oppdatert.

Hvert år mottar Norsk forening mot støy mer enn 5 000 henvendelser om støyrelaterte spørsmål, og har derfor et omfattende bilde av støyutfordringer i Norge.

Les mer om Støyforeningen på foreningens nettside.

 

Du kan bli medlem!

Ved å bli medlem i Norsk forening mot støy, kan du bidra til at foreningen får større tyngde i arbeidet mot støy. Foreningen satser også på

–         å hjelpe medlemmer som plages av støy

–         myndighetskontakt og lobbyvirksomhet. Vi er også høringsinstans for offentlige planer.

–         mediekontakt

–         samarbeid med andre miljøorganisasjoner.

Som medlem i Norsk forening mot støy får du:

–         medlemsbladet Støydemper´n

–         råd og hjelp (også juridisk hjelp) hvis du plages med støy – fra  trafikk, fly, jernbane, havner, terminaler, på arbeidsplassen, fra varmepumper, snøscootere, skjenkesteder og diskoteker etc.

–         gratis nyhetsbrev hver 14. dag

 

Medlemssatser:
Ordinært medlemskap: 250 kroner
Studenter, pensjonister, arbeidsledige: 150 kr
Organisasjoner, fagforeninger, skoler, vel o.l: 500 kr
Offentlige etater: 500 kr
Bedrifter, fagforbund: 1 000 kr

 

Innmelding

Send innmelding til:

Norsk forening mot støy,

Ekebergveien 1A,

0192 Oslo

epost: post@stoyforeningen.no

Betaling av medlemskontingent til bankkonto: 5010 06 33164.

Husk å opplyse om valgt medlemskategori. Merk innbetalingen med ditt navn, adresse, medlemskategori og epostadresse.

Som medlem i Støyforeningen vil du få vårt eksterne magasin Støydemper´n tilsendt 4 ganger i året.

Ved å melde deg inn i Norsk forening mot støy støtter du arbeidet for å redusere støyplagene og forbedre livskvaliteten for mange i Norge. Din støtte er viktig! Som medlem mottar du regelmessig foreningens nyhetsbrev og dessuten foreningens eksternmagasin.