Breial og bråkete

 

18.9.14.    Overraskende: Nye moderne biler støyer mer enn sine forgjengere 20 år tidligere. Støymessig har den tekniske utviklingen gått i feil retning. Årsaken er sporty, fartspreget design, med bredere og hardere dekk, med stor markedsappell. Lekre å se på, vanskelig å overse, men også umulig å overhøre fordi dekkene bråker mer enn smale dekk når du kjører!

Brede dekk støyer mer, konkluderer Motor (23.9.10) som har undersøkt støy i kjøretøy i flere tiår. I samme periode har også veitrafikkstøy til omgivelsene økt sterkt i Norge.

I dagens linjelekre interiører med komfortable skinnseter, bør man paradoksalt helst ha musikkanlegget på for at ikke dekkstøyen skal kjennes for påtrengende når bilen kommer opp i fart.

Motor´s målinger viser at i 1989–90 hadde bilene en innvendig støy på 62-68,5 dBA, mens støynivået for nye biler i 2010 lå på 67-72 dBA. Gjennomsnittet økte fra 65,6 til 68,7 dBA, dvs. at lydenergien ble omtrent fordoblet i perioden, i følge NAFs tester. Med tanke på den innsats bilprodusentene i samme periode har lagt i å utvikle kjøreopplevelse og komfort for dem som sitter inne i bilen, må man gå ut fra at en moderne bil i dag også bråker dobbelt så mye for omgivelsene enn en bil anno1990.

På tide at bilprodusenter og dekkprodusenter tar i bruk sine tekniske muligheter til å gjøre en forskjell?

I 2011:  Liten og søt – støyer likevel

Vil ha mer støysvake dekk på el-biler. El-biler oppfattes vanligvis som ganske stillegående, men når farten øker til mer enn 40-50 km/t, melder også el-bilen seg inn i støykoret. Da vil støyen fra dekkene som ruller på veien, skape støy både inne i bilen og til omgivelsene. Når farten er blitt såpass høy, støyer el-bilen mer som konvensjonelle biler. I det EU-relaterte transportprosjektet City-Hush, forsker ingeniørene ved Goodyear Innovation Center i Luxembourg på hvordan dekk til el-biler kan støye mindre.

Konseptdekket skal utformes i samsvar med kravene til egenskaper for dekk til el-biler. Motorene til disse bilene gir vanligvis et relativt høyere dreiemoment, selv ved lave hastigheter. Det gir økt akselerasjon sammenlignet med biler med vanlig forbrenningsmotor og tilsvarende motorkraft. Dette stiller krav til modifisert dekkmønster og gummiblanding for å kunne levere reduserte støy.

(CityHush, februar 2011)

I 2014: Vil ha ekstra støy på elbiler

EU innfører nytt regelverk som innfører et særskilt lovkrav om minimumsstøy (AVAS- Approaching Vehicle Audible Systems’) til elbiler og hybridbiler. Lovkravene skal sikre adekvat lydvarslingsutstyr på disse kjøretøyene og harmonisering av teknologiske løsninger. Kravet om utstyr for minimumsstøy trer i kraft 5 år etter at loven er formelt publisert. De norske forskriftene for AVAS er ute til høring nå i september.

Fete dekk og lave profiler, tilpasset høy fart, rallytempo i svingene og hastigheter som er ulovlig på nesten alle veier i verden! Denne utviklingen av dekk synes unødvendig i forhold til dagligdags trafikk - og er samtidig en del av forklaringen på at støynivået øker på veiene.