Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

 

Statens vegvesen lanserte i juni en nettside som skal hjelpe deg å velge en miljøvennlig bil neste gang du skal handle. ( http://nybilvelger.vegvesen.no/ ). Dessverre mangler den viktig miljøinformasjon.

Det er synd at et ellers viktig miljøtiltak snubler i starten. «Nybilvelgeren» er en søkefunksjon tilrettelagt for internett for at du skal finne bilen som passer ditt bruksbehov, har god sikkerhet og lavest mulig utslipp. Målet er å bidra til å redusere utslippene fra bilparken i Norge. (NB. Husk at biler også slipper ut støy med klare helsekonsekvenser for omgivelsene!) Med denne tjenesten får bilkjøpere en guide gjennom jungelen av bilmerker. Nybilvelgeren skal rangere bilmodeller som har god sikkerhet og relativt lave CO2-utslipp.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen opplyser at nettsiden er en hjelp for dem som vil velge en bil som passer til deres bruksbehov, har nødvendig sikkerhetsutstyr og er snillest mulig mot miljøet. – Ingen bil er «miljøvennlig», men det er forskjeller på biler av omtrent samme størrelse og med samme type drivstoff, sier han.

Mangler støyinformasjon

Men gunstig energiforbruk er ikke nok til å beskrive en bil som miljøvennlig. Det handler blant annet også om kjøretøyets støyegenskaper. Det er gjort svært  tydelig i internasjonale rapporter og i EUs arbeid med å skjerpe støykravene til nye biler, og nå senest i ny EU-lovgivning som skal tillate å benytte samfunnskostnader med støy som beregningsfaktor når man legger avgifter på lastebiltransport. For en etat som dessuten anser innfasing av mer støysvake biler og bruk av støysvake dekk som de viktigste tiltakene for å løse den massive samfunnsutfordringen veitrafikkstøy utgjør, er det beklagelig – nesten underlig – at den nye miljøinformasjonen ikke redegjør for bilens støyegenskaper.

Informasjonstakten kan ikke avgjøres av bilbransjen

Vi får opplyst fra Statens vegvesen at de har ønsket at informasjonssiden også skulle inneholde opplysninger om bilenes støyegenskaper. Men informasjonen er levert fra Opplysningsrådet for biltrafikken når det gjelder de enkelte bilmodellers egenskaper, og viste seg i mange tilfelle svært mangelfulle når det gjaldt bilenes støyegenskaper. Derfor valgte man å ikke ta slik informasjon med på nettsiden foreløpig.

Dersom informasjonen er mangelfull, men ikke misvisende, ønsker vi for vår del at at vegvesenet snarest formidler denne informasjonen. Så kan vi velge de til nå mest støysvake bilene – og dessuten se hvilke bilprodusenter som neglisjerer vår soleklare rett til å vite støynivået på biler vi vurderer å kjøpe. For vår del kunne vi dessuten ønske at Statens vegvesen – eller Samferdselsdeparrementet for den saks skyld – ikke overlater til Opplysningsrådet for biltrafikken og de enkelte bilprodusenter å avgjøre informasjonsutviklingen om dette viktige emnet. Informasjon om bilers og dekkenes støyegenskaper burde være direkte tilgjengelig gjennom den europeiske typegodkjenningsordningen.

 

ANDRE NYHETER:

Støyavgift på lastebiltrafikk

Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk

Trafikkstøy kan forkorte liv

EU vil redusere støy fra biler og lastebiler

Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!