Arbeidstilsynet

 

 

  • Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet.
  • Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.
  • I 2012 gjennomfører Arbeidstilsynet et spesielt støyprosjekt 2012, der man vil fokusere spesielt på støyutfordringer ved tilsyn på arbeidsplasser. Foreløpige resultater viser at tilsynet skriver ut støypålegg ved 9 av 10 kontroller.

 

Arbeidstilsynet er organisert med et direktorat og syv regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Hørselsskader

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er meldinger om hørselskader.

Les mer om arbeidsliv og støy på Arbeidstilsynets nettsider.

Les mer om utsatte yrkesgrupper.

I forbindelse med Årets Støyfrie dag 2012 samarbeidet Arbeidstilsynet og Norsk forening om å arrangere en konferansen om støy i arbeidslivet.