Norsk Elbilforening

 

Norsk Elbilforening ble stiftet på begynnelsen av 90-tallet. Inntil vi sommeren 2011 forkortet navnet vårt, het vi Norstart – Norsk Elbilforening.

Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Idag organiserer Elbilforeningen mer enn halvparten av alle landets elbilister. Vi kan ha ulike grunner for å være elbilister, men alle er vi pionérer og pådrivere for en virkelighet uten støy og eksos, og vi deltar i et teknologiskifte som bidrar til å stabilisere klimaet på jordkloden.

Elbilforeningen har en finger med i spillet i det meste av hva som skjer for å tilrettelegge for enda bedre rammevilkår for det norske elbilsamfunnet. Vi samarbeider med myndigheter, organisasjoner og industrien. Markedet vi idag skaper, vil resultere i stadig bedre og rimeligere elbiler. I denne artikkelen står det litt mer om hvordan Elbilforeningen er skrudd sammen.

Ved utgangen av 2011 hadde Elbilforeningen ca 2.600 personlige, familie-, organisasjons- og bedriftsmedlemmer. Vi har mange aktive enkeltmedlemmer, fire lokalforeninger (Rogaland, Agder, Troms og Oslo med omegn) og et lite sekretariat. Elbilforeningen driver hjemmesiden elbil.no, diskusjonsforumet elbilforum.no og Elbil-Wiki hvor teknisk info og reparasjonstips samles opp.

Gå til Elbilforeningens nettside.