Årets støydempere vil «fjerne» halve bilparken

 

3.5.12 – Veitrafikkstøyen står for over 80 prosent av støyplagene i Norge, selv om det allerede eksisterer teknologi som gjør det mulig å redusere støyen. Derfor er det viktig at myndighetene setter strenge krav til bilindustrien, slik at den får et press på seg, sier sjefingeniør Ingunn Milford i Statens vegvesen. Hun vant æresprisen Årets støydemper 2012 sammen med Nina Renshaw fra den internasjonal miljøorganisasjon Transport & Environment.

 

En reduksjon på mellom tre og fem desibel burde være mulig. Tre desibel ute på veiene tilsvarer det samme som å fjerne halvparten av trafikken, understreker Milford. – Det er viktig at politikerne bruker den muligheten som de nå har fått ved at de i Europaparlamentet nå skal ta stilling et forslag til skjerpede støykrav på nye kjøretøy. Et ambisiøst nytt regelverk på dette området er samfunnsmessig det mest kostnadseffektive tiltak man kan foreta seg for å redusere trafikkstøy. Det er godt dokumenhtert at kilderettede tiltak gir best effekt, sier Milford.

Hun har ledet CEDRs støygruppe der hun i samarbeid med Sigve Aasebø, Ernst & Young, på en overbevisende måte har vist at skjerpede støykrav til kjøretøyer er svært kostnadseffektivt. Dette er viktig dokumentasjon fordi den imøtegår bilindustriens omfattende innvendinger. (Dokumentasjonen fra det norsk-svenske forskningsprosjektet kan du bl.a lese 2012 jan31 TRA ValueForMoneyNoise I_ Milford eller som et sammendrag TRA 2012 Poster Value for money Noise)

Hva må gjøres med bilene for at de skal bli mer støysvake?

– Bedre innkapsling av motorer er ett tiltak. I dag er motorene, særlig på tunge kjøretøy, veldig åpne. Andre typer mønstre og gummi i dekkene vil også kunne dempe støyen. Internasjonale, uavhengige forskere har vist at det også innenfor dagens tilgjengelige teknologi er mulig å redusere støyutslippene.

Er det realistisk å tro på mindre bråk fra veitrafikken i årene framover?

– Det kan bli vanskelig å få til dette. Bilndustrien lobber veldig aktivt for å slippe å få pålegg om å gjøre kjøretøyene sine mer støysvake. Samtidig må hele bilparken skiftes ut før vi vil merke effekten av mer støysvake kjøretøy. Det er også et problem at støy er et evig, forsiktig stadig økende problem. Støyen har jo aldri blitt redusert. Den øker hele tiden. Men nettopp derfor er det viktig å jobbe med tiltak som kan motvirke denne utviklingen.

Nederland og Norge i bresjen

– Norge er et av få land som driver aktiv og åpen argumentasjon for at støygrensene skal bli strengere, sier Milford. – Det er kun Norge og Nederland som gjør dette såpass tydelig som vi gjør. I andre land står industrisiden ofte sterkt, og dermed preges offisielle uttalelser også av dette. Særlig slik finanssituasjonen har vært de siste årene.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

- Den pågående politiske behandlingen av krav til skjerpede støygrenser for nye kjøretøy, er en gylden anledning til et solid fremskritt i kampen mot trafikkstøy, sier sjefsingeniør Ingunn Milford i Statens vegvesen. Hun har levert dokumentasjon om samfunnsnytten av kilderettede støytiltak, noe som gir viktige grunnlag for gode politiske beslutninger.