Nyhetsoversikt

 

Samfunn/politikk:Helsevurderinger viktig i transportpolitikken

EL-busser langt stillere

Partikkelfilter på bensinbiler nå!!!

EU vedtar omsider nye støykrav for biler

Dette er AVAS

Klager til EU om manglende oppfølging av støydirektivet

Kommer det vedtak om støymerking av nye biler?

Vil ha lavere svevestøvgrenser!

Hvilken merkeordning for bildekk????

Handlingsplaner mot støy i Bergen, Trondheim, Sarpsborg og Fredrikstad

Kombinasjon av støysvak asfalt og bildekk kan gi 8 db reduksjon

Støyforeningen en vaktbikkje og pådriver for en mer ambisiøs støypolitikk

Norske elbilers historie og fremtid

Dirdal æresmedlem: Ville ha Støyforeningen høyere opp på banen

Blåblå samferdselspolitikk og støy

Støypris til myndighetene

Ny svekkelse i arbeidet med å innføre skjerpede støykrav for bil

Grundig om støy og helseplager

E18-støy simulert i laboratorium

10% av ringveien rundt Paris har fått støysvak asfalt

Se veimyndighetenes film om trafikkstøy

EU tester fartssperrer på biler

En annen lobbyhistorie

Støy i politikken

Send ut nabovarsel

Støy og stortingsvalg

Trøtt bak rattet? Støy en medvirkende årsak

Politikerne vil ha økt satsing på støytiltak

Europas varebiler må redusere farten

Halvveis i handlingsplan mot støy: Nær en kvart milion flere utsatt for støy

God helse – felles ansvar

Trafikkstøy øker risiko for diabetes

Henger etter med nasjonale støymål. Må få opp farten!

Nye sommerdekk? Sjekk noen vinnere!

Trafikkstøy skremmer boligkjøperne

Snegleprisen 2013 til Samferdselsdepartementet

Norsk forening mot støy om NTP 2014 – 2023

Mer enn 10 000 plaget av veitrafikkstøy i Sarpsborg og Fredrikstad

Verdens ledende fagmiljø for bil og støy: Støydemping kan gi lavere energiforbruk

Dekkmerkeforskriften innført 1.1.13 er ukjent for de fleste

Oslo og andre europeiske storbyer vil ha skjerpede støygrenser for biler

Ny rapport:  Mindre støy – bedre søvn

Bilstøy og EU: Sentrum – høyre politikerne støttet billobbyen

EU parlamentet dømmer Europas befolkning til økte støyplager

Dekkmerket: Simuleringsstudie av sammenheng mellom rullemotstand og rullestøy

Billigere kollektivreiser i Danmark

Bilbransjen forsømmer miljøinformasjon

Umusikalsk av Audi

Om gromlyd og ulyd

Seoul: bilfri dag gir store besparelser – for miljøet og lommeboka

Nord Tyre viser muligheter

Ingen av EU-landene oppfyller EU´s støydirektiv – END

Yes we can! Dagens bilteknologi kan dempe støy

Miljøfartsgrenser gir mindre støy

Advarer mot redusert støyinnsats i 2013

Støy på EU-sakskartene denne høsten

Merkeordningen for bildekk: Velg dekk for nordiske forhold

Gummiasfalt – raskeste måte å oppnå nasjonale støymål

STATSBUDSJETTET 2013 – Utydelig og svekket innsats mot støy

Føljetongen Ouzky: Ikke truet, bare stilt til ansvar

Offshore-teknologi til demping av trafikkstøy

For stille biler?

EU-støykrav for bil: Ouzky benekter at Porsche skrev forslaget

Bildekkmerkeordningen forsinket i Norge

EUs lovforslag for å kutte trafikkstøy er skrevet av Porsche

Nye støykrav til biler en historisk mulighet i kampen mot trafikkstøy

Folkehelseinstituttet: Ny rapport om trafikkstøy og nattesøvn underveis

Uforstyrret søvn er bra for helsen

EU gir ti millioner kr til forskning om trafikkstøy og kreft

Hoksrud om trafikkstøy: vil både ha økt innsats og hjelp fra markedet

Klif: Veisektoren må forholde seg til nasjonale støymål

NAF: 500 000 biliere og knapt meninger om støy

Nye støyfrister i EU-parlamentet

Hareide: Positiv til å innføre skjerpede krav

ADAC for skjerpede støytrav til bil

Nødvendig med støymerking av nye biler

Nå kan DU kreve strengere støykrav for nye biler

Hjerteattakk? Større dødsrisiko for den som bor ved trafikkert vei

Årets støydempere vil fjerne halve bilparken

Truer bilbutikker med straffegebyr

Støyfri dag: Europas borgere uttrykker bekymring for trafikkstøy

Støyprisen 2012: Ærespris til forkjempere for strengere støykrav til biler

Trengselsavgift i København kan gi færre støyplagete

Foreløpig stille om støy i Opplysningsrådet for veitrafikken

Noen lystegn for støy i NTP

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

 

 

Bil/bildekk:

EL-busser langt stillere

Partikkelfilter på bensinbiler nå!!!

Dette er AVAS

Kommer det vedtak om støymerking av nye biler?

Hvilken merkeordning for bildekk????

Kombinasjon av støysvak asfalt og bildekk kan gi 8 db reduksjon

Norske elbilers historie og fremtid

Støypris til myndighetene

Ny svekkelse i arbeidet med å innføre skjerpede støykrav for bil

EU tester fartssperrer på biler

Send ut nabovarsel

Europas varebiler må redusere farten

Nye sommerdekk? Sjekk noen vinnere!

Bilstøy: Noen blikk på bilindustriens lobbyargumenter

Verdens ledende fagmiljø for bil og støy: Støydemping kan gi lavere energiforbruk

Dekkmerkeforskriften innført 1.1.13 er ukjent for de fleste

EU parlamentet dømmer Europas befolkning til økte støyplager

Dekkmerket: Simuleringsstudie av sammenheng mellom rullemotstand og rullestøy

Bilbransjen forsømmer miljøinformasjon

Yes we can (2)

Umusikalsk av Audi

Om gromlyd og ulyd

Nord Tyre viser muligheter

Merkeordningen for bildekk: Velg dekk for nordiske forhold

For stille biler?

Bildekkmerkeordningen forsinket i Norge

NAF: 500 000 biliere og knapt meninger om støy

ADAC for skjerpede støytrav til bil

Ny merkeordning: Fullt kjør i dekkbransjen

Nødvendig med støymerking av nye biler

Se filmen: Når en bil støyer like mye som tre biler

Tror EU´s merkeordning blir global

Når en bil støyer like mye som tre biler

Ny «State of the Art» rapport om bildekks miljøegenskaper

Vil ha oppnåelige og ambisiøse støykrav til nye biler

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet

Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy

Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Vei/asfalt:

E18-støy simulert i laboratorium

10% av ringveien rundt Paris har fått støysvak asfalt

Trøtt bak rattet? Støy en medvirkende årsak

Gummiasfalt – raskeste måte å oppnå nasjonale støymål

Offshore-teknologi til demping av trafikkstøy

Ny «State of the Art» rapport om bildekks miljøegenskaper

Muligheter med støysvak asfalt


Transport/Næring:

Økokjøring gir mindre støy

Støyskadete yrkessjåfører

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Støyavgift på lastebiltrafikk

 

 

 

Innføringen av miljømerking av nye bildekk fra 1.november, gir for første gang bilistene mulighet til selv å velge støysvake og miljøvennlige dekk. Ordningen har utløst omfattende forskning og forberedelser i dekindustrien og hos veimyndighetene.