Ny svekkelse i arbeidet med å innføre skjerpede støykrav for bil

 

 

15.11.13     Det opprinnelige forslaget fra EU kommisjonen om skjerpede støykrav til nye biler, er høvlet enda mer ned i møtet med EU-parlamentarikere, ministeråd og fagtekniske utvalg. I tillegg til lavere krav er gjennomføringen av nytt regelverk blitt forsinket med ytterligere 7 år. Fristen for full implementering er nå satt til 2027! 35 år etter forrige gang slike regler ble innført. Teknologisk stillstand?

 

Fornyingstakten på den europeiske bilparken er på ca 15 år. Det betyr at full effekt av støykravene først slår inn i 2042.

Enigheten som ble oppnådd i begynnelsen av november mellom EU-parlamentarikere, kommisjonen, og det litauiske formannskapet med hensyn til nye støykrav for kjøretøy, ble denne i uken godkjent av EU´s faste representantkomite (COREPER 1.) Litauens transportminister sier det nye regelverket vil føre til en dramatisk reduksjon i tillatt støynivå på nye biler. Trass i at kommisjonens opprinnelige lovforslag om kjøretøystøy har blitt høvlet ned flere ganger i behandlingsprosessen. Avtalen innebærer at de nye støykravene etter tre gjennomføringsfaser frem til 2027, skal gi nye biler som støyer 2,6 db mindre enn dagens biler. Opprinnelig var forslaget 3,4 db.

Vedtaket innebærer også at det skal innføres støymerking av nye biler som forbrukerinformasjon, og et lydvarslingssystem (AVAS) på stillegående biler (elbiler ol.)

Bilindustriens interesser gikk foran

Cecile Trobeau i miljøorganisasjonen Transport & Environment er skuffet over det som ser ut til å bli sluttresultatet på lovforslaget som ble fremmet av DG Entreprise til EU-parlamentet i desember 2011. – Avtalen ser ut til å prioritere bilindustriens ønsker fremfor hensynet til EU-borgernes helse. Avtalen innebærer flere tiårs forsinkelse for arbeidet for et stillere og sunnere Europa. 44 % av EU´s borger er utsatt for støynivåer som representerer helserisiko.

 Samfunnsgevinster går tapt

I september ble en uavhengig TNO-rapport presentert for EU-formannskapet. Den viste at det opprinnelige forslaget om skjerpede støyregler representerte en samfunnsøkonomisk besparelse på 190 milliarder euro og en implementeringskostnad for bilindustrien på 7 milliarder euro. De svekkede støykravene som nå er vedtatt, reduserer samfunnsgevinsten med nesten 70 milliarder euro, mens bilindustrien sparer implementeringskostnader på 1,3 milliarder euro. – Det er beklagelig at beslutningstakerne legger ekstra byrder på samfunnet gjennom denne avtalen. Vi oppfordrer EU-parlamentet til å forkaste denne løsningen, sier Trobeau. Lovforslaget skal gjennom en ny behandling i EU-parlamentet før støykravene endelig blir gjeldende lov.

Allerede i dag oppfyller ca 1/3 av nye personbiler og svært mange lastebiler de nye støykravene,som er svært liten ambisiøse på teknologiens vegne.

 Se kommentaren fra Transport & Environment.

Se sammendrag av TNO-rapporten

Gå til nyhetsoversikt

 

Lovforslaget om nye og strengere støykrav på biler er blitt adskillig moderert i behandlingsrundene der samfunnets behov for å redusere helserisikoen ved trafikkstøy har tapt i møte med bilindustriens behov. Men det blir antakelig støymerking av nye biler som en følge av den nye loven.