Franske lastebileiere blir informert om veistøy

 

6.3.12 Støy fra tunge lastebiler på veiene. Mange kjenner til problemet, men vet ellers ikke noe særlig om hvordan man skal angripe utfordringen. Det gjelder norsk lastebilmiljø, og er også et kjennetegn for den franske transportbransjen som har hundretusenvis av tunge vogntog i daglig trafikk på det franske veinettet, og som  bringer velsmakende ost og vin til supermarkedene. Lastebilene er også hovedleverandør til landets støyproblem.

 

Høsten 2011 lanserte Union Routière de France (URF) (www. unionroutiere.fr ) en informasjonskampanje rettet mot de lastebileiere som er med i organisasjonen. Kampanjen er bygget opp omkring to sentrale dokumenter,  en ti-siders innføringsbrosjyre (Raconte moi le bruit et La Route en 10 points). Disse trykksakene gir en rask veiledning i hovedutfordringene knyttet til transport og støy  fra lastebiler.  I tilleggpubliserer URF et fordypningshefte (Silence – ON ROULE!) på 40 sider som går grundigere inn i regelverk, problemstillinger, betydningen av utstyr, logistikk og kjørestil, støyrettet produktutvikling for lastebiler, og mulige løsninger for transportnæringen.

 

Det kan innvendes at avsnittet om muligheter til støydemping av kjøretøyene er forholdsvis begrenset og ufullstendig.  Muligens er det også lastebilprodusentens feil, som er forholdsvis tilbakeholden med å markedsføre støydempende tilleggsutstyr. Informasjonskampanjens hovedhensikt er likevel å utstyre aktørene innen transportnæring med innsikt og motivasjon til å gjøre gode støymiljørettede valg i den videre utviklingen av sin transportbedrift.

Frankrike har et av Europas største nett av motorveier og andelen av gods på vei er høy (87 % av total godsmengde). Støyen som denne transporten medfører er også meget omfattende, og initiativet overfor den franske veitransportbransjen kan derfor bli meget viktig.

 

Beskriver også eget ansvar

I likhet med andre grener av den europeiske transportbransjen, fokuserer også franskmennene for en stor del på rammebetingelser, utvikling av infrastruktur og samfunnets overordnete tiltak for å redusere støy. Men informasjonen tar også for seg bransjens eget ansvar og muligheter for en bedre støypraksis. URF har fått hjelp av BruitParif (www.bruitparif.fr/en ) i arbeidet med å utarbeide en del av den støyfagligeinformasjonen.

 

Støy og det norske lastebilmiljøet
Det norske motstykket til Union Routière de France, Norges Lastebileierforbund, har ca. 4000 medlemmer. De eier ca 16 000 lastebiler og utgjør ca 20 % av de ca 80 000 norskregistrerte lastebiler og trekkvogner som ruller på veiene våre. Det gjør Lastebileierforbundet til en  dominerende aktør i det norske veitransportmiljøet. I sin medlemsinformasjon har foreningen utarbeidet et temahefte om miljø. Foreningen har også et handlingsprogram fram til 2012 som slår fast en del miljømessige mål. I sine styringsdokumenter mål anerkjenner foreningen støyproblemet som en utfordring, men er kommet forholdsvis kort både med veiledning og løsninger som medlemmene kan strekke seg etter. I andre deler av det norske lastebilmiljøet er det enda mindre tegn til fokus på støy fra tungtransport.

 

 

 

ANDRE NYHETER:

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

 

 

 

 

Det franske veitransportforbundet har utarbeidet for sine medlemmer informasjon om trafikkstøyproblemet. Raconte moi le bruit et La Route en 10 points (10 viktigste momenter om veitrafikkstøy) er en 10 siders kortfattet brosjyre om de viktigste fakta om veitrafikkstøy, kjørestil, dekkutrustning, forskning og utvikling, veier, samfunnsforhold etc. Silence....ON ROULE! ( Stille – vi kjører!)er en 40 siders dokumentasjon som skal hjelpe eierne av flere hundre tusen lastebiler til å bedre kjent med støyutfordringer og tiltak mot støy fra lastebiler. Interesserte – som behersker fransk- kan ha nytte av å laste ned dokumentene på www. unionroutiere.fr