Trafikklærere i nøkkelrolle

 

Når obligatorisk merkeordning for bildekk er på plass 1. november 2012, og myndighetenes strengere støykrav til nye biler er innført, gjenstår fremdeles kampen om bilistenes interesse og oppmerksomhet. Det er de som må velge de mest støysvake  kjøretøyene og bildekkene. Her kan norske trafikklærere fylle en viktig oppgave.

Det er bare å innse at bildekk – bortsett fra utseende – er av liten interesse for folk flest. Det viser flere undersøkelser. Vi vet lite, er ikke interessert, og vi vil helst slippe å røre dem. De mystiske symbolene som er preget inn i dekkets side, sier ingen ting for de fleste av oss.  Den som vil orientere seg, møter informasjon som er forvirrende og fragmentarisk, og dessuten en mytologi om dekkets gripeevne som det eneste saliggjørende kriterium. Nå vi handler dekk, er vi fullstendig i hendene på forhandleren, som velger for oss.
Vi lærte dessuten minimalt om dekk da vi tok førerkort, den gang vi var på det mest motiverte for å lære om bil og bilkjøring.

Vil trafikklærerne ta på seg sin del oppgaven med å få en mer støysvak trafikk? Vi stilte til Tor Inge Soma, styreleder i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), foreningen som organiserer alle autoriserte trafikkskoler i landet, og som er vegmyndighetenes forhandlingspart i arbeidet med å utvikle bilføreropplæringen her i landet.

Kunnskap og holdninger
– Jeg ser at vi har en nøkkelrolle i kontakten med alle nye bilførere, sier Soma. – Vi har ca 12-1300 trafikklærere i Norge, og de står for opplæring av de ca. 120 000 førerkortkandidater som hvert år passerer førerprøven. I denne opplæringen er vi med på å forme kunnskap og holdninger hos alle nye bilister, i henhold til de føringer som er Statens vegvesen setter for opplæringen. Når vegdirektøren signaliserer at kunnskap om støysvak kjøring og støysvake dekk, kan bli et element i opplæringen, er vi åpne for det, sier Soma.

Opplæring i miljøvennlig kjøring
Soma forteller at trafikkskolene allerede har utviklet et opplæringskonsept for at bilistene skal tilegne en best mulig miljøvennlig kjørestil – ECO driving. Men dette kurset er vektet mot å redusere utslipp. I tillegg til ferske bilister tilbys ECO driving også som oppfriskningskurs for yrkesbilister. Fordi ECO driving også reduserer kostnadene ved kjøring, er det en god del interesse i næringslivet for slik etterutdanning også for erfarne sjåfører.

Støyhensyn blir mer viktig
– Hittil har støy ikke hatt noen fokus i vårt miljørettede opplegg, hverken i vår praksis, i statens læreplaner for trafikklærere, eller i teoriprøvene ved førerprøven. Vi er selvfølgelig oppmerksom på at støyproblemet får økt oppmerksomhet både som miljø- og helseutfordring. Vi ser at prinsippene for ECO driving kan modifiseres slik at de også innbefatter støysvak kjørestil. Så snart vegmyndighetenes retningslinjer er klare, kan vi formidle mer kunnskap om bildekk, støy og miljø, sier Tor Inge Soma.

 

ANDRE NYHETER:

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Tor Inge Soma, ATL

Det passerer 120 000 bilister gjennom trafikkskolenes opplæring hvert år. Vi kan gjøre en viktig innsats for å fremme støysvak kjøring, sier styreleder Tor Inge Soma i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Foto: Ulf Winther