Satser på miljøvennlig transport

 

Med sine nærmere 10 000 kjøretøyer arbeider Posten kontinuerlig med utfordringen å gjøre transporten mest mulig miljøvennlig. De er i gang med et omfattende program for å redusere klimautslippene. Nå vil man vurdere det skjerpede offentlige støyregelverket som kommer for bil og bildekk.

 

Posten erklærer at den vil være best i miljøklassen i sin bransje, og miljø er et hovedsatsingsområde innen Postens program for samfunnsansvar. – Konsernet Posten – som innbefatter merkevarene Posten og Bring, med virksomhet i hele Norden, tar sikte på å redusere utslipp av CO2 med 30 % innen 2015, blant annet gjennom forbedring av bilparken, sier fagsjef Colin Campbell. – Støy har til nå vært lite vurdert i konsernets miljøsatsing, men vi satser nå på å bygge opp relevant kunnskap om støyegenskaper relatert til lastebiler og varebiler og valg av dekk. Dette vil kunne få konsekvenser både for spesifikasjonene ved nyanskaffelser og i de transportkontrakter som inngås med underleverandører, sier Campbell.

 

Støyhensyn ved anskaffelser

Miljøhensyn ved nyanskaffelser er et viktig virkemiddel for Posten. Konsernet har en egen innkjøpsavdeling og en driftspolicy som legger opp til å ha mest mulig moderne kjøretøypark som både kan betjene transportbehovet og ha lavest mulig utslipp. I morselskapet er 78 prosent av kjøretøyene type Euro 4 og 13 prosent har Euro 5 standard. Ser man på alderen til den totale kjøretøyparken i konsernet er 18 prosent av egne kjøretøy fra 2009 og 2010, mens 24 prosent av innleide kjøretøy er fra 2009 og 20010. – Posten vil også sikre at kjøretøyene sine benytter det sikreste vinterdekket. Dette inkluderer vurdering av behov for piggdekk vs piggfrie dekk fra område til område. I de tilfellene hvor piggfrie dekk er valgt gir dette en støy- og luftforurensningsgevinst. Positivt for et eventuelt støyregnskap er også at vi øker bruken av el-traller og elbiler, sier Campbell.

 

EU´s skjerpede støykrav

Nå vil man se på hvordan EU´s skjerpede støykrav til biler, lastebiler og dekk kan implementeres i Postens miljøstrategi. – I første omgang vil det dreie seg om innsamling av fakta, dokumentasjon og interessante referanser, så vil det være naturlig å se hvordan hensynet til redusert støy og ambisjonene med det nye EU-regelverket kan integreres i vår praksis, sier Campbell.

 

I tillegg til støymerking av nye dekk, er det også kjent at det i høringsuttalelsene til EU´s forslag til støykrav for nye biler er fremmet ønske om at nye biler bør merkes i forhold til sine støyegenskaper, slik at markedet – både ved anskaffelser og ved kjøp av transporttjenester – kan orientere seg mot de mest støysvake tilbudene.

 

ANDRE NYHETER:

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Posten har ca 10 000 biler i sin virksomhet – over 90 prosent med Euro 4 eller Euro 5 standard - og vil nå også nøye vurdere hvordan EU´s skjerpede støyregelverk for biler og dekk kan integreres i miljøhensynene i sin anskaffelsespraksis, både ved kjøp og leie.