Dekkongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

 

– Den nye merkeordningen for bildekk vil bli nyttig for kunden! Folk flest vet veldig lite om dekk og er i praksis sterkt påvirket av dekkforhandleren når de velger nye dekk. Svært mange av dekkforhandlerne i dag er dessuten avhengig av eller direkte eiet av dekkprodusenter, og deres anbefaling av dekk er ofte påvirket av dette, sier Tommy Sharif.

Norges mest kjente dekkforhandler forbindes med flotte sportsbiler og brede felger. Men han har også en mykere side. Til daglig kjører han en Toyota IQ med forholdsvis beskjeden dekkdimensjon på 185 x 60 x 15.

Sharif eier Sharif Dekksenter utenfor Oslo, Norges mest moderne og største dekksenter. I egenreklamen fastslår Sharif at senteret leverer flere dekk og felger fra samme utsalgssted og direkte til sluttforbruker enn noe annet sted i verden. (!) Helt opplagt har de en meget stor direkte kontakt med norske bileiere, og erfaring med hva bileierne er opptatt av. Hele Sharifs filosofi er å være orientert mot kundens behov.

– Nøytrale dekkforhandlere står friere til å kunne gi bedre råd. Fordi de ubundet av den enkelte produsents sortiment kan fokusere på de dekkene som er best for kunden og kundens kjørestil, også når det gjelder støysvake dekk, sier Tommy Sharif.

Viktig for folk flest
– Han tror at den nye dekkmerkeordningen fra EU kan bli viktig for folk, og påvirke utviklingen i etterspørselen. – Se bare på hva som  skjedde da det ble innført EU energimerking av kjøleskap og vaskemaskiner. Det snudde opp ned på etterspørselen i dette markedet, og i løpet av kort tid førte det til at det ble meget vanskelig å selge hvitevarer med dårlige energiegenskaper. Det er godt mulig at den nye merkeordningen for dekk vil føre til en lignende utvikling når det gjelder dekk med dårlige miljøegenskaper, sier Tommy Sharif.

Han opplever at kundene er miljøinteresserte og at merkeordningen vil kunne bli en god veileder for dem.

ANDRE NYHETER:

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

- Den nye merkeordningen for bildekk vil kunne bli nyttig for dekk-kundene og etter hvert snu markedet i retning av mer miljøvennlige dekk, sier Tommy Sharif. Foto: Sharif.no