Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav for biler

 

EU bør sette seg mer ambisiøse mål og fastsette strengere støygrenser på nye kjøretøy enn dem som nå er fremmet i forslaget som er lagt fram for behandling i EU-parlamentet og kommisjonen. Det mener Europas miljødirektører.

EPA –  Environment Protection Agencies (EPA Network) er offisielt europeisk nettverk for toppledere av nasjonale Environment Protection Agencies. Også Klima- og forurensningsdirektoratets toppleder Ellen Hambro deltar i dette nettverket. Nylig sendte EPA en fellesuttalelse til EU´s DG Entrepise der man påpekte at hensynet til helse og miljø i Europa innebærer at det bør settes strengere støykrav til nye kjøretøy enn det som nå foreslås overfor EU parlamentet. DG Entreprise er ansvarlig fagmyndighet for denne saken.

Brevet fra EPA tar opp forskjellige sider i forslaget til støykrav til nye biler. Selv om miljødirektørene på den ene side kritiserer forslaget for manglende ambisjoner om støyreduksjon, sier de seg fornøyd med at DG Entreprise vil innføre en ny testprotokoll for støytesting av nye biler, som vil sikre mer at laboratorium-resultatene blir mer realistiske sammenliknet med kjøring i den virkelig verden.

Siden en stor del av dagens kjøretøypark allerede oppfyller de nye støygrensene som er foreslått, går EPA inn for at det allerede nå innføres et trinn 3 i det nye regelverket, som tidfester en ytterligere skjerpning av støykravene.

 

ANDRE NYHETER:

 

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Direktør Ellen Hambro, Klima og forurensningsdirektoratet

Direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet og EPA - det europeiske nettverket for miljødirektører - ønsker at støyreduksjonskravene skjerpes i forhold til det forslag som nå er oversendt Europaparlamentet. Foto: John Petter Reinertsen.