Muligheter med støysvak asfalt

 

6.3.12  Støysvake vegdekker kan være et egnet virkemiddel i avgrensede situasjoner med stort behov for støyreduksjon. Slike situasjoner kan være: stor trafikk/relativt høy hastighet/stor boligtetthet nær veg, og områder hvor bruk av støyskjermer er vanskelig eller har liten effekt.

Dette fremgår i en oversiktsartikkel om støysvake veidekker som nylig ble publisert på nettsiden Tiltakskatalog.no. Artikkelen er skrevet av Svein Storeheier, SINTEF.  Fra annet forskerhold er det påpekt at målrettet bruk av støysvake veidekker på de mest støyeksponerte strekningene, er samfunnsøkonomisk nyttig og samtidig det virkemiddel som raskest fører til resultater.

Storeheiers oversiktartikkel bekrefter at under gitte omstendigheter, er bruk målrettet bruk av av støysvake veidekker et effektivt tiltak. I rapporten er dette beskrevet på følgende måte:
« Støysvake vegdekker kan være et egnet virkemiddel i avgrensede situasjoner med stort behov for støyreduksjon. Slike situasjoner kan være: stor trafikk/relativt høy hastighet/stor boligtetthet nær veg, og områder hvor bruk av støyskjermer er vanskelig eller har liten effekt.»

Bruk av finkornete masser (6-8 mm steinfraksjoner) i toppdekket av asfalten er en løsning som peker seg ut for norske forhold, både med hensyn til holdbarhet og støyreduksjonsevne over tid.

Hele artikkelen kan leses på denne linken.

 

Støyreduksjon

Utenlandske erfaringer gir klare indikasjoner på at støysvake vegdekker kan gi en stor støygevinst. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til om disse erfaringene kan overføres til norske forhold. Nyere data om dette er tilgjengelig fra de store prosjektene for utvikling av støysvake vegdekker som er gjennomført i et dansk/nederlandsk samarbeid (IPG Research. 2008). En grundig generell oppsummering av informasjon og status pr. 2009 innenfor samme tema er dokumentert, med tanke på videreutvikling (DVS-DRI. 2009).

Tabell 1: Eksempler på virkninger (støyreduksjon i dB(A)) av slike tiltak.

1-lags porøst vegdekke 4 dB
2-lags porøst vegdekke 6 dB
Tynndekker 4 dB

 

3. Generasjons tiltak:

”Roll Pave”   4 dB (lette kjøretøy, 80 km/t)
”Modieslab” 6 – 7 dB (lette kjøretøy)
”Quiet Transport” tilsvarende 2-lags porøst vegdekke

 

Begrenset kostnadsøkning

For dekketypene: tett dekke, porøst dekke, og tynndekke, vil kostnad pr. lagt m2 trolig ikke være dramatisk forskjellig. Eksempelvis kan kostnaden for en tett 8 mm asfaltmasse pr. tonn ligge ca 8% høyere enn for en 11 mm masse. Materialprisen pr. lagt m2 kan likevel bli sammenlignbar pga. tynnere lag for 8 mm massen.

Men i det totale kostnadsregnskapet kan forskjeller oppstå på grunn av faktorer som dekkets levetid, bruk av spesielt utstyr, tilpasset vedlikehold, spesielt tykt slitelag (f.eks. 2-lags porøst dekke), osv. For asfaltdekker med gummitilsetning antas at kostnadsøkningen per m2 er i størrelsesorden 20 – 50%, kanskje større ved begrenset volum.

 

 

ANDRE NYHETER:

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Støysvake vegdekker kan være et egnet virkemiddel i avgrensede situasjoner med stort behov for støyreduksjon. Slike situasjoner kan være: stor trafikk/relativt høye hastighet/stor boligtetthet nær veg, og områder hvor bruk av støyskjermer er vanskelig eller har liten effekt. (Bilde fra Lodalen i Oslo. Foto:Ulf Winther)