Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

 

7.3.12 Støy fra veitrafikk stjeler mange tusen friske leveår fra nordmenn hvert år. For første gang er sammenhengen mellom støy fra trafikk og helseplager i Norge tallfestet.  Beregningene om sammenhengene mellom trafikkstøy og helseplager er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

 

 

Ca. 1½ mill. mennesker, over 30 % av Norges befolkning, utsettes for veitrafikkstøy på minst 55 dBA. Av disse har ca. 220 000 over 65 dBA, som er grensen for rød sone i Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. Dette fremgår av en ny rapport Folkehelseinsituttet har laget for Klif (Klima- og forurnesningsdirektoratet). Det har også beregnet DALYs (Disability Adjusted Life Years) Summen av tapte leveår og tapt funksjon/livskvalitet omregnet til tapte leveår blir de tapte DALYs.

Bakgrunn og oppdrag

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) beregnet den helsemessige betydningen av eksponering for støy fra vegtrafikken i Norge. Utgangspunktet for dette oppdraget er WHOs publiserte rapport ”Burden of disease from environmental noise – Quantification of healthy life years lost in Europe” (2011), hvor det for første gang er estimert samlet helsebelastning fra de viktigste støykildene for landene i EU, hvor vegtrafikken er den dominerende støykilden.

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Mars-2012/Trafikkstoy-koster-mange-friske-levear/?cid=3292

Les mer om støy og helse: http://stoyforeningen.no/faktaark/helse-og-trivsel

Les VG om saken

 

ANDRE NYHETER:

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!