Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

 

13.3.12. Bilbransjen har de siste årene fokusert sterkt på å redusere klimaeffekten av bilkjøring. Mange er nok enige i den prioriteringen. Det har gitt gode resultater og klimamessig sterkt forbedrete produkter, men har nok fortrengt oppmerksomheten rundt støy, forklarer konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen fraværet av støyinformasjon om sine produkter. I et intervju med Støyforeningens magasin.

MøllerGruppen  er Norges største bilimportør og forhandler og omsatte biler for 18 milliarder kroner i 2011. Konsernet er opptatt av miljø og sier om sitt miljøbidrag på sin nettside: «I en verden hvor klimaet er i endring, må også bilbransjen ta ansvar. MøllerGruppen ønsker å gjøre sitt for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning».

– Selv om jeg har det overordnete ansvar, må jeg henvise til våre fagfolk når det gjelder støy og teknologi, sier konsernsjef Pål Syversen i en kommentar til fraværet av støyinformasjon om konsernet biler. Generelt kan jeg nok forklare det med at vi i likhet med resten av bilindustrien de senere årene har vært fullstendig fokusert på å utvikle teknologi og rutiner som reduserer utslipp av klimagasser. Jeg tror de fleste vil si at det har vært en riktig prioritering. Også i de internasjonale bilfora der jeg deltar, er det dette som har tatt miljødagsorden. Det betyr ikke at vi ikke kan utvikle bedre rutiner for støyinformasjon om våre produkter. Ikke minst sett i lys av det internasjonale arbeidet som nå pågår i relasjon til bil som støykilde.

Syversen understreker at konsernet mener alvor med sine utsagn om miljøansvar.

Konsernet sier bl.a videre om sin rolle som samfunnsansvarlig aktør og sitt miljøansvar:

  • Være ledende på miljø innenfor bilbransjen
  • Være en ressurs innen bil- og miljøspørsmål
  • Tilrettelegge for at våre kunder foretar gode miljøvalg

 Se link

MøllerGruppen samarbeider med ulike miljøstiftelser om blant annet innføring av miljøledelse, utarbeidelse av en egen miljøhåndbok og gjennomføring av andre tiltak for å øke miljøbevisstheten blant alle medarbeidere.

Bil, dekk og veidekke

Støyutfordringen er sammensatt, sier teknisk direktør Vi er veldig oppmerksom på det generelle samfunnsproblemet med støy fra bilkjøring, sier teknisk direktør Morten Ødegård. – De senere årene har myndighetens fokus gått fra skjerming av omgivelser mot trafikk, til demping av selve støykildene – dekk og kjøretøy. I tillegg teller også asfaltens beskaffenhet en god del for hvor mye støy trafikken skaper. Slitte veidekker der en god del av bindemidlet er forsvunnet og mye av steinfraksjonene stikker fram. Støyer adskillig mer enn nylagt asfalt. Det er betimelig å minne om det samtidig som at vi skal ta vår del av oppgaven, sier Ødegård.

 

Forbereder dekkmerking  

I samarbeid med dekkimportørene forbereder vi innføringen miljømerkede nye dekk fra 1. november. Her vil vi bygge på informasjonsmateriell fra dekkimportørene, fordi det er dise som er ansvarlig for klassifiseringen av dekkene, og dermed for hvordan det enkelte dekket skal merkes. Jeg vil nevne at de de tre egenskapene som skal merkes, er noe innbyrdes motstridende. Mens gripeevnen øker avgivelsen av støy vil lav rullemotstand redusere støy og bensinforbruk. Det er viktig at bilisten har kunnskap om sammenhengen mellom egen kjørestil og behov for dekkegenskaper. Dette er vel en opplæringsoppgave som er naturlig for myndighetene eller kjøreskolene, sier Ødegård.

 

Gode bilvaner

Ødegård sier at bilistens egne vaner har stor betydning for støy til omgivelsene. Undersøkelser viser at riktig lufttrykk i dekkene er viktig både for energiforbruk og støy. Undersøkelser indikerer at et flertall av bilister ikke er så nøye på dette. Skibokser og annen takutrustning svekker bilens aerodynamiske egenskaper og øker støy og energiforbruk. Det er er derfor en god regel at dette tas av når det ikke er i bruk. Han forteller at konsernet samarbeider med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund om økokjøring. Noen av deltakerne har redusert sitt drivstoff-forbruk med nesten en fjerdedel ved å legge om kjørestilen. Økokjøring tilsier kjøring med lavere turtall på bilen, og dermed også lavere støyutslipp.

 

ANDRE NYHETER:

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

- Til nå har fokus på produktenes klimaegenskaper tatt all vår oppmerksomhet,forklarer konsernsjef Pål Syversen fraværet av støyinformasjon vedrørende Volkswagens produkter. Foto: MøllerGruppen.