Hoksrud om trafikkstøy: vil både ha økt innsats og hjelp fra markedet

 

14.8.12     Det gjøres for lite med miljøproblemet støy fra veitrafikk, sier Bård Hoksrud, Frp, 2. nestleder i Stortingets transportkomite. Partiet ønsker en massiv utbygging av vei og jernbane i hele landet, som blant annet betyr at stamveier og jernbanelinjer legges utenom eksisterende bebyggelse. Frp har dessuten gått inn for forskningsmidler øremerket støysvake veidekker, sier Hoksrud til Støyforeningen.      

 

– Det gjøres alt for lite i Norge med miljøproblemet støy fra trafikk. Fremskrittspartiet ønsker dessuten en massiv utbygging av vei- og jernbane i hele landet, noe som blant annet betyr at stamveier og jernbanelinjer legges utenom eksisterende bebyggelse. I vårt alternative statsbudsjett for 2012 gikk vi i tillegg inn for å øremerke 1 mill. kroner ekstra til forskning på støysvake veidekker. Vi ønsker også en raskere utskifting av bilparken slik at folk blant annet kan kjøpe nye biler som støyer mindre, og vil tilrettelegge for det, sier Hoksrud.

 

– Kjøretøy og kjøretøyutrustning er en hovedkilde til trafikkstøy. Hvordan ser du på å innføre strengere grensekrav for tillatt støyutslipp fra kjøretøy?

Kutt i bilavgifter kan gi mindre støy

– Det har de siste årene blitt sånn at det norske regelverket for kjøretøy følger EUs regelverk for kjøretøy. Dette er positivt, og gjør det mye enklere for bilprodusentene enn om hvert eneste land hadde et eget regelverk. Fremskrittspartiet vil ikke innføre særnorske regler, men vi ønsker en raskere utskifting av bilparken, noe som blant annet betyr mindre støy. Hybridbiler kan være svært stillegående. I vårt alternative statsbudsjett for 2012 gikk vi inn for å kutte engangsavgiften med totalt 4026 mill. kroner. Siden støysvake biler gjerne er tyngre enn støyende biler, blir støysvake biler straffet av avgiftssystemet. Dette er nok en grunn til at avgiftene må ned.

 

– Mens regulering av grenser for tillatt eksosutslipp nå er inne i 6 reguleringsrunde siden begynnelsen av 90-tallet, har vi nå den første europeiske revisjon av tillatt støynivå siden 1992. Synes du vi bør ha oftere regulering også av kjøretøys støynivå? Som driver for en teknologisk utvikling?

– Eventuelle endringer i det norske regelverket vil i fremtiden høyst sannsynlig skje som følger av endringer i regelverket fra EU. Norge har i den sammenhengen lite å si, siden vi verken produserer biler eller er med i EU.

 

– Miljøbevegelsen foreslår raskere innføringstakt for nye støygrenser og ytterligere en tredjefase med skjerpede krav (av hensyn til bilindustriens lange omstillingsperiode). Hva mener du?

– Se svarene ovenfor. Dette er ikke noe vi har tatt stilling til, siden uansett ikke vil kunne påvirke EU, og ikke har noe ønske å lage særregler.

Bra om markedet kan fremme støysvake produkter

– Det er også foreslått en merkeordning som synliggjør kjøretøyets støyegenskaper og fastsettelse av øvre støygrense ved rusing av motor (omfattes ikke av de foreslåtte metoder for typegodkjenning). Hva mener du?

– Dette har vi ikke tatt stillingen til, men jeg ser for meg at de som selger biler som er støysvake vil se at dersom bilen man selger har lav støy, så kan det være bra å kunne gjøre på eget initiativ, på samme måten som at de oppgir både antall hestekrefter og ikke minst hvor mye utslipp bilen har osv, sier Bård Hoksrud til Støyforeningen.

 

Se Krf og Ap´s svar på de samme spørsmålene.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

- Vi ønsker en raskere utskifting av bilparken, noe som blant annet betyr mindre støy. Hybridbiler kan være svært stillegående. I vårt alternative statsbudsjett for 2012 gikk vi inn for å kutte engangsavgiften med totalt 4026 mill. kroner. Siden støysvake biler gjerne er tyngre enn støyende biler, blir støysvake biler straffet av avgiftssystemet. Dette er nok en grunn til at avgiftene må ned, sier Bård Hoksrud i Frp.