Handlingsplaner mot støy i Bergen, Trondheim, Sarpsborg og Fredrikstad

 

 

27.2.2014     Flere av de største byområdene har i henhold til EU´s støydirektiv gjennomført støykartlegging og utarbeidet handlingsplaner mot støy. Blant annet Nedre Glomma-regionen, Stavanger, Bergen og Trondheim. Kartleggingen konstaterer at hundretusener av beboere i disse byene er eksponert for trafikkstøy over anbefalte grenser for risiko. Bergen har nå sin handlingsplan på høring og fristen for merknader var 1. mars.

Bergen er den siste av END 2 kommunene som har lagt sin handlingsplan ut til høring. Dokumentet er på hele 134 sider og legger også stor vekt på å informere innbyggerne om støyutfordringer, hvordan støyplager defineres, hvordan de oppstår og hvordan kommunen arbeider med å løse situasjonen. Det er også etablert et eget forum på tvers av forvaltningsgrensene for å arbeide med støy: Forum for luft og støy. Det ledes av Fylkesmannen.

216 000 personer plaget av støy fra trafikk

Handlingsplanen for Bergen viser at 102 000 personer (38,2 prosent av befolkningen) er utsatt for trafikkstøy over anbefalte nivåer ved sin bolig. I Trondheim ble handlingsplanen behandlet sist sommer. Der var antallet av befolkningen som var eksponert for trafikkstøy over anbefalt grenseverdi 74 000 personer. Sarpsborg og Fredrikstad leverte en felles støykartlegging og handlingsplan i august. Kartleggingen viste at over 32 prosent av befolkningen, mer enn 40 000 personer var eksponert for høyere støy enn anbefalt grenseverdi. Den er 55 dbA som gjennomsnitt over døgnet.

Tilsammen er 216 000 personer daglig eksponert for ikke anbefalte støynivåer i disse fire kommunene.

I tillegg til handlingsplanene som er lagt frem har disse kommunene også vedtatt egen støypolitikk og arbeidsmetoder som skal sikre at støyhensyn blir bedre tatt vare på fremover i kommunenes ordinære daglige arbeid såvel som arbeidet med bebyggelsesplaner og utvikling av bedre bomiljøer.

 På denne siden kan du laste ned Bergens handlingsplan mot støy.  Her kan du laste ned handlingsplanen for Sarpsborg og Fredrikstad  Her kan du laste ned Trondheims Handlingsplan mot støy Høringsutkast mai 2013(4).

 

Gå til nyhetsoversikt

Handlingsplanen for Bergen viser at 102 000 personer (38,2 prosent av befolkningen) er utsatt for trafikkstøy over anbefalte nivåer ved sin bolig. Byen har også betydelige problemer knyttet til støy fra helikoptertrafikken.