Seoul: bilfri dag gir store besparelser – for miljøet og lommeboka

 

 

5.12.12    I Sør Koreas hovedstad Seoul gjennomføres et system for bilfri dag – No Driving Day. Det gir bedre luft, reduserer trengsel, og sparer energi. I bytte med noen fordeler, forplikter bileieren seg i No Driving-programmet til å lå bilen stå ubrukt en dag i uken. Det gir store miljømessige, helsemessige og økonomiske besparelser for samfunnet – og rimeligere bilhold for den enkelte.

 

Programmet har vært drevet noen år. En rapport anslår at ca 2 millioner holdes borte fra veiene en hverdag i uken som følge av tiltaket. Trafikkvolumet er redusert med 3,7 prosent. CO2 utslipp er redusert med 10 prosent, tilsammen 2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer ca 6 prosent av totale CO2 utslipp i Seoul. Reduksjonen representerer også årlige besparelser tilsvarende 280 millioner NOK i drivstoffkostnader. Bedre luftkvalitet reduserer helsebelastningen på befolkningen, og dermed lave helsekostnader for samfunnet.

 

Det er også observert 3 prosent reduksjon i gjennomsnittlig kjørehastighet. (!)

En forklaring på tiltakets suksess er at programmet tar sikte på å redusere hverdagstrafikken, de dagene i uken da reisemønsteret er stort sett fast. Da er det lettere å oppmuntre folk til å finne alternative transportmidler til og fra arbeidet.

 

Kort om ordningen

No Driving Day er et frivillig program der folk kan velge en hverdag som de lar bilen stå ubenyttet. Deltakerne får fordelen av insentiver som dels leveres av offentlige myndigheter, dels av bilservicebransjen. For eksempel reduserte priser på drivstoff, parkering og bilvask. Deltakerne blir oppmuntret til å la bilen stå så ofte de kan. Blir deltakelsen for begrenset, kan insentivene bli redusert eller fjernet.

 

Hvordan virker det?

Deltakerne kan velge hvilken uke dag de vil la bilen stå. Mandag er den ukedag flest velger å ha bilfri. Deretter synker tallet utover uken frem til fredag. Man registrerer sin valgte dag på en nettside (obs. på koreansk) www.no-driving.seoul.go.kr og mottar en elektronisk brikke til frontruten og et klistremerke til bakruten. Dette gjør det mulig for byen å overvåke bilens bevegelser ved RFID (Radio Frequency Identification). Dette gjør det mulig om deltakeren faktisk oppfyller reglene og er berettiget til incentivene.

Eks på incentiver fra offentlige organisasjoner:

  • 5% reduksjon i årsavgift
  • 50% reduksjon i bompenger/rushtid
  • 10~20% reduksjon i parkeringsavgift offentlig parkering

Eks på incentiver fra private organisasjoner:

  • 6 til 36 øre/L avslag på drivsstoffpris
  • 10% avslag på bilvedlikeholdskostnader
  • Gratis eller redusert pris på bilvask

Hvis en deltaker i programmet bryter bilfri-avtalen mer enn tre dager i året, vil noen av incentivene ble stoppet for resten av året.

Adgang til deltakelse: Generelt kan alle ikke-kommersielle biler registrert for mindre enn 10 passasjerer delta i programmet.

Bilfrie timer: Fra 7.00 til 22.00 den valgte ukedagen. Lørdager, søndager og offentlige helligdager er unntatt.

Oslo i partnerfellesskap med Seoul og 60 andre miljøbyer

Les mer om Seoul og andre gode eksempler på samfunnstiltak for å redusere klimautslipp fra kjøretøy på nettsiden til  storbynettverket C40 Cities.  Oslo kommune ble opptatt i dette nettverket 4.desember. Les byråd Stian Berger Røslands hilsen til sitt nye partnerfellesskap her.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Seoul, Sør Korea – Et velfungerende T-banesystem er en viktig foruusetning for at byen kan gjennomføre et stort program om Bilfri dag. Bare i hovedstaden har 653 000 bileiere – ca 1/3 av bileierne i byen - gjort avtale om å la seg kontrollere med såkalt e-tag om at bilen står minst en hverdag i uken Ordningen utvikles nå i andre koreanske storbyer.