Nye støyfrister i EU-parlamentet

 

Brussel 26.6.12 Miljøkomiteen i EU-parlamentet gjennomførte en høring i slutten av forrige uke. Et hovedresultat av disse drøftelsene om nye støykrav for kjøretøy, var at komiteen velger å endre fremdriftsplanen.

     Miljøkomiteens opprinnelige plan var å gjennomføre avstemming om nytt støyregelverk tirsdag den 10. juli. Tidspunktet for avstemming er nå endret til onsdag 19. september. Utsettelsen skjer hovedsakelig av to årsaker:

Tilleggsforslagene til Annex III (om grenseverdier) i lovforslaget er kompliserte, og vil kreve tøffe og vanskelige forhandlinger for å nå frem til kompromissløsninger. Fraksjonene vil ha behov for mer enn et avklaringsmøte 3. juli slik det opprinnelig var lagt opp til. Utsettelsen gir medlemmene av komiteen og deres rådgivere tid gjennom sommeren til å bearbeide sine posisjoner og søke avklaringer før avstemmingen i september.

Godstog og høyhastighetstog

Miljøkomiteen venter også på avklaringer fra EU-konsilet, og dette har gitt komiteen en ekstra grunn til å utsette avstemmingen. Komiteen ønsker ikke å forhaste seg inn i sine posisjoner all den stund EU-konsilet ikke har ytret seg i hele tatt i det aktuelle spørsmålet. Formannen i miljøkomiteen, Matthias Groote, Tyskland, beskriver lovgivningsaktiviteten i deres komite som et høyhastighetstog sammenliknet med behandlingstempoet i EU-konsilet, som beveger seg som et godstog.

Forhåpenligvis er de to prosessene på høyde med hverandre innen avstemmingen i september.

Det er ventet at EU-parlamentets planlagte plenumsbehandling av de nye støykravene for bil, opprinnelig berammet til oktober, mest sannsynlig vil bli i desember eller muligens januar 2013.

Les også Uro om støykravene, der det står mer om ulike synspunkter på de nye støykravene, og en fem punkts plan for å gjøre støykravene mer effektive.

 Gå til nyhetsoversikt

Kompliserte politiske avveininger og endringsforslag gjør at miljøkomiteen utsetter sin avstemming fra juli til september. Komiteen viser også til mangel på tilbakemelding fra EU-konsilet. - Mens vi arbeider som høyhastighetstogene Thalys, beveger EU-konsilet seg med godstogfart, sier komiteformann Matthias Groote. Foto: Wikimedia Commons