Nye støykrav til biler en historisk mulighet i kampen mot trafikkstøy

 

12.09.12     Nå går Europa-parlamentet inn i en travel fase med å behandle forslaget fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre skjerpede støykrav for nye motorkjøretøy. Den nye loven er en unik mulighet til å få redusert trafikkstøy i Europa, både i EU-landene og i Norge og andre europeiske land. Det vil bety en enorm forskjell for flere hundre millioner av støyplagete beboere i Europa. Og merkostnader for bilindustrien.

Lobbyistene reiser i skytteltrafikk mellom Strasbourg og Brussel.

 

– Arbeidet for forslaget starter for alvor nå i september, sier Carl Schlyter i det svenske Miljöpartiet. Han er nestleder i ENVI, miljøkomiteen i EU-parlamentet. Støyforeningen snakket med ham før komiteens forberedende møte 7. september. – I tiden fremover vil det være en del forberedende møter, men 19. september vil ENVI ha sitt første plenumsmøte om saken. Saksordfører skal da orientere om en rekke endringsforslag som har kommet inn under saksbehandlingen. Jeg tror neppe at komiteen er klar til noen voteringer 19. september, sier Schlyter.

Han sier at han og en del andre miljøorienterte vanligvis er på linje med anbefalingene fra miljøorganisasjonen Transport & Environment i saker som dette. Men miljøhensyn har ofte måttet vike for næringsinteresser.

I EU-parlamentet en arbeidsgruppe for næringskomiteen (Competitiveness) ha sitt første møte om saken dagen før miljøkomiteen har sitt første plenumsmøte.

Testmetode mer til skade enn gagn?

Transport & Environment har undersøkt den testmetoden som det nye regelverket vil benytte, og advarer mot at testen for bilindustrien gir mer gunstig resultater enn nåværende testmetoder. Risikoen er stor for at biler i henhold til det foreslåtte nye regelverket, kan rulle ut av samlebåndene med i praksis høyere tillatt støynivå enn dagens biler, på grunn av testmetoder som er fjernere virkeligheten. Dette gjelder særlig de første årene etter innføring av nytt regelverk, og understreker betydningen av en raskere fasegjennomføring enn det det regelverket legger opp til.

Det nederlandske uavhengige analyseselskapet TNO leverte i august en rapport med resultater som går i samme retning,

Viktig for Norge

I Norge står støy fra veitrafikk for 80 % av alle støyplager, og berører omtrent en fjerdedel av vår befolkning.
Det er 20 år siden forrige gang det ble innført strengere støykrav for kjøretøy. (I samme periode har grensekravene for eksosutslipp blitt skjerpet 5 ganger).

5 justeringer kan halvere trafikkstøyen
Transport & Environment og andre sentrale miljøorganisasjoner peker på fem målrettede justeringer av forslaget fra FG Entreprise som kan gjøre det foreslåtte nye støyregelverket langt mer effektivt i kampen mot trafikkstøy. De fem justeringene kan føre til halvering av trafikkstøyen i tettbygde strøk.

Den internasjonale felleserklæringen for mer effektive krav til støy fra nye kjøretøy har fem følgende punkter:

1. Øke tempoet i gjennomføringen av de nye støyreglene. Kravene i Trinn 1 innføres allerede i 2012, trinn 2 innføres i 2015.

2. Sette opp en plan for ytterligere støyreduksjoner, ved å innføre et trinn 3 for støyreduksjoner – som kan tre i kraft i 2020. Dette trinne skal bidra til en betydelig reduksjon av støy fra nye kjøretøy.

3. Etablere sikkerhet for at støytestene er reelle og reflekterer støysituasjonen i den virkelige verden, ikke en syntetisk laboratorievirklighet.

4. Etablere merkeordning som gjør informasjon om kjøretøyets støyegenskaper offentlig tilgjengelig for publikum.

5. Introdusere strengere grensekrav for påtrengende, maksimal momentstøy. (støy ved «gassen i bånn»)

Disse kravene om fem justeringer vi vil bli lagt frem i en felleseuropeisk erklæring overfor medlemmene i Europaparlamentet i september.

Norsk forening mot støy og Europa

Støyforeningen samarbeider med Transport & Environment og European Environment Bureau om å styrke budskapet og skape oppmerksomhet om muligheten til å halvere trafikkstøyen. Se disse organisasjonens arbeid på linkene http://www.transportenvironment.org/, EEB , http://www.eeb.org/ og HEAL http://www.env-health.org/ . Det vil bli lagt frem en erklæring for Europaparlamentet, som har støtte fra svært mange europeiske opinionsdannere.

Du kan også støtte felleserklæringen. Se link.

Klif, Vegdirektoratet og ADAC støtter strengere støykrav

På våre nettsider kan du også lese om at Klima- og forurensingsdirektoratet og Vegdirektoratet i sin høringsuttalelse vedr. det nye regelverket i stor utstrekning støtter punktene om mer ambisiøse støykrav i det nye regelverket. Se filen Letter DG Enterprise from NPRA_NCPA 15 jun2011

Den tyske bilorganisasjonen ADAC har avgitt en uttalelse som også går inn for mer skjerpede støygrenser for nye kjøretøy. Se FTK Info ADAC Position Geräuschgrenzwerte EN

«Det mest kostnadseffektive støytiltak»

På samme nettside kan du lese at Statens vegvesen i samarbeid med Vägverket i Sverige dokumenterer at skjerpede støykrav til kjøretøy er det mest kostnadseffektive samfunnstiltak for å redusere trafikkstøy. Se filen 2012 jan31 TRA ValueForMoneyNoise I_ Milford

 

 

Gå til nyhetsoversikt

Støy fra biltrafikken er et av Europas dominerende miljøproblemer. Vi trenger all den støtte vi kan få for å skape gehør for ambisiøst regelverk, sier nestleder Carl Schlyter i EU-parlamentets miljøkomite til Støyforeningen. Foto: EU-parlamentet