Halvveis i handlingsplan mot støy: Nær en kvart milion flere utsatt for støy

 

27.05.2013            Antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt med 225 000 siden 1999. Det er fordi støyen fra veitrafikk øker samtidig som befolkningen vokser. Ser man bare på de boligene som var støyutsatt i 1999, har støyplagene derimot gått ned med fire prosent på grunn av en rekke støytiltak, opplyser Klima- og forurensningsdirektoratet i en melding. Direktoratet har latt Statistisk Sentralbyrå (SSB) beregne støyutviklingen.

 

 

Plager fra støy

  • Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

  • En halv million mennesker er mye eller sterkt plaget av støy. 200 000 har problemer med nattesøvnen.

  • Støy gir helseplager. Støy kan medføre psykisk stress, som igjen kan bidra til helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.

  • Støy kan også være en medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.

  • Norges mål er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.

  • Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.

 

– Det viser tall Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laget på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Klif.

Stortinget vedtok i 2006 at støyplagen skal reduseres med ti prosent i forhold til nivået i 1999 innen 2020. Målet er knyttet til den støyutsatte delen av befolkningen, altså boligene og antall bosatte som var utsatt for støy over nedre grense i 1999.

Les mer på Klifs nettside

I en høring i Stortinget nylig, kritiserte Norsk forening mot støy Nasjonal Transportplan 2014-2023, og viste at transportplanen hadde meget små ambisjoner mht. å redusere støyplage fra samferdsels, som er den dominerende årsak til støyplager i Norge. Les mer.

 

Gå til nyhetsoversikt