Vil ha lavere svevestøvgrenser!

 

 

28.2.2014     Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gikk i månedsskiftet ut med en anbefalinganbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i lufta. Det er en god ide. Trafikktiltak for å redusere skadelig svevestøv vil svært ofte også redusere trafikkstøy!

De fire statsinstitusjonene publiserte sin anbefaling 28. februar:

Nyere forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dages grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften. Derfor anbefaler fire etater at regjeringen setter strengere grenser for svevestøv, innen 2015.

− Lokal luftforurensning er et betydelig helseproblem for mange mennesker. Veitrafikken er den største kilden til svevestøv. Mindre bilkjøring, mer kollektivt, sykkel og gange er det mest effektive tiltaket for å redusere svevestøv, sier Ellen Hambro direktør for i Miljødirektoratet

Lavere grenser for bedre helse
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har de fire etatene utredet hvordan og hvor mye grenseverdiene for partikler bør skjerpes inn slik at svevestøvnivåene er minst mulig helseskadelige.

Etter å ha foretatt en nytte-kostnadsanalyse, der nytten måles i helsegevinst for befolkningen, anbefaler Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at grenseverdiene senkes både ved at den tillatte årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv strammes inn og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert. Innskjerpinger foreslås både for grove (PM10) og fine partikler (PM2,5).

– Høye nivåer av svevestøv fører blant annet til luftveislidelser, hjerte-kar-sykdommer og redusert livskvalitet. En reduksjon av konsentrasjonene i Oslo med et mikrogram per kubikkmeter luft sparer hvert år minst 300 tapte friske, leveår, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Behov for å gjennomføre effektive tiltak
Nytte-kostnadsanalyse av ulike tiltak som kan redusere nivåene av svevestøv er gjort for byene Oslo, Bergen og Trondheim. Det finnes effektive tiltak som kan settes i verk for å redusere nivåene av svevestøv i alle tre byene.

Forbedret støvfjerning, kombinert med støvbinding og redusert bruk av piggdekk, samt hastighetsreduksjon er tiltak som vil redusere nivåene av støvpartiklene (PM10) i alle byene.

Lese mer. Gå til følgende linker: Statens vegvesen    eller  Miljødirektoratet. Der kan du også laste ned det nye forslaget til grenseverdier og nasjonale mål for svevestøv.

Gå til nyhetsoversikt

Etter å ha foretatt en nytte-kostnadsanalyse, der nytten måles i helsegevinst for befolkningen, anbefaler Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at grenseverdiene senkes både ved at den tillatte årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv strammes inn og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert. Innskjerpinger foreslås både for grove (PM10) og fine partikler (PM2,5).