Ny «State of the Art» rapport om bildekks miljøegenskaper

 

12.4.12   Nå foreligger den komplette statusrapporten om bildekks egenskaper på norsk og nordisk asfalt. På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Sintef utført en «state of the art» sammendrag av alle relevante faktorer om bildekk relatert til de tre miljøegenskapene i den nye merkeordningen. Rapporten er et viktig skritt videre mot løsninger som kan føre til mindre dekkstøy på norske veier.

 

Forsker ved SINTEF, Truls Berge ved Akustisk avdeling, institutt for IKT, har skrevet rapporten. Den har møtt internasjonal interesse og Berge er booket for presentere rapporten på Inter.noise 2012 i New York, der den årlige verdenskonferansen for det støyfaglige forskningsmiljøet vil bli arrangert i år.

 

Støyvariasjoner på hele 10 dbA

Rapporten viser at det er store variasjoner på støyegenskaper på personbildekk som er i handelen i dag. Forskjellen kan utgjøre hele 10 dbA! Den påviser også at støyen fra et enkelt dekk kan variere betydelig, avhengig av veiunderlag. Forskjellen kan utgjøre 5 dbA, avhengig av asfalten og under ellers like forhold mht. temperatur, nedbør etc. Men rapporten viser også at 55 % av dekkene på markedet i dag allerede innfrir støykravene i den nye merkeordningen. Den reiser betimelig spørsmålet om ikke de støykravene burde ha vært mer ambisiøse!

 

– Den nye merkeordningen for miljøegenskaper på dekk, som innføres i 2012, er et viktig tiltak for å fremme bildekk som kan redusere CO2 utslipp, redusere trafikkstøy og samtidig inneha de nødvendige sikkerhetsegenskaper med hensyn til veigrep/våtgrep etc. Merkeordningen vil forbedre bileiernes oppmerksomhet på dekkenes miljøegenskaper, sier Truls Berge. – Derfor er det også viktig at de forskjellige utfordringene knyttet til ulike veiunderlag avklares og inkluderes i premissene for ordningen, slik at norske bilister får informasjon om dekk som presterer bra med hensyn til støy på norske og nordiske veidekker. På grunn av piggdekkbruk har alle de nordiske landene, med unntak av Danmark, de samme støyproblemene som følge av generelt grovere asfalttyper som skal motstå piggdekkslitasjen. Denne rapporten sammenfatter og sammenlikner dekktester på nordiske veidekker og tester på på bl.a ISO-dekker i andre Europeiske land.

Hele testlaboratoriet finnes i tilhengeren. Vegvesenets rullende akustiske laboratorium brukes til innsamling av støydata fra bildekkene som testes på nordisk asfalt.

 

«State of the  art»

– Som kjent er det mange parametre som påvirker støynivået på et dekk – selve dekkets oppbygning og struktur i mønster, veiunderlaget, temperatur, værforhold, samt faktorer som variasjon i produktegenskaper på samme type dekk, veislitasje, konsekvensen av piggdekk, størrelsen på steinfraksjoner i den slitte asfalten, for å nevne no, sier Berge. Rapporten sammenfatter all ny forskning siden 2005. Vi har blant annet studert og sammenliknet dekktester fra en rekke land, og sett på variasjonene som finnes på ISO-strekninger, og som kan gi ulike utslag. Slike sammenliknende studier over landegrensene er ikke gjort tidligere, og har skapt mye interesse i de internasjonale fagmiljøene, sier Berge.

 

NordTyre-prosjektet

Den komplette statusrapporten, NordTyre – Tyre/road noise testing on various road surfaces – State-of- the- Art – er bestilt av Statens vegvesen på vegne av vegmyndighetene i de nordiske landene, sier senioringeniør Ingunn Milford i Vegdirektoratet. – Vårt NordTyre fellesprosjekt skal påvise hvilken sammenheng det er mellom støyresultatet som nye dekk oppnår ved merkeordningens typegodkjenningstester på ISO-veidekke og testing av de samme dekkene på forskjellige varianter av nordiske veidekker. Med bakgrunn i statusrapporten går vi nå i gang med utprøving av i første omgang 32 av de mest solgte dekktypene, på forskjellig veiunderlag, i første omgang i Norge og Danmark. Senere også i Finland og Sverige. Det nordiske dekkprosjektet tar sikte på å gi en samlet rapport om funnene fra disse testene innen utgangen av 2012, sier Milford.

 

Tid for å vurdere ny asfalt-strategi?

Rapporten dokumenterer godt støysammenhengen mellom asfalt og bildekk, og vil være interessant lesning for vegmyndigheter og politikere med hensyn til praksis med legging av asfalt. Det er et aktuelt spørsmål om ikke støykriteriet bør være en mer sentral premiss i kriteriene ved spesifikasjoner av fremtidige kontrakter for asfaltlegging, både i statlig regi og kommunenes egne dekkelegingsprogrammer, understreker Milford. Hun forteller at senere i år vil det bli offentliggjort rapporter som viser til dels positive støymålinger med forskjellige bildekk på såkalt tynne asfaltdekker (små steinfrasjoner i slitelaget).

Den undersøkelsen er utført av Sintef etter bestilling fra Klima- og foruresningsdirektoratet.

Sintef-rapporten (på engelsk) om dekkstøy på forskjellig veiunderlag.

 

Pdf´en er for stor til å kunne lastes over vår nettside. Send epost merket «Dekkrapport» til ulf@stoyforeningen.no, så kan vi sende filen.

 

Sintef-rapporten viser blant annet til en omfattende nederlandsk test (flere hundre dekk) av bildekks miljøegenskaper. Du kan laste den ned den nederlandske testen (engelsk tekst) på denne siden.

 

 

ANDRE NYHETER:

Trengselsavgift i København kan gi færre støyplagete

Foreløpig stille om støy i Opplysningsrådet for veitrafikken

Vil ha oppnåelige og ambisiøse støykrav til nye biler

Støyskadete yrkessjåfører

Noen lystegn for støy i NTP

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

Fra 1. november i år vil kunne vurdere dekkmerking som opplyser om dekkets miljøegenskaper, inklusiv støyegenskaper. Det forskes for fullt for å sikre at merkeinformasjonen samsvarer med dekkets miljøegenskaper på nordisk asfalt.