Foreløpig stille om støy i Opplysningsrådet for veitrafikken

 

11.4.12 Trass i at støy er et hovedmiljøproblem i forbindelse med veitrafikken, hører vi lite fra Opplysningsrådet om synspunkter på støy. Faktisk ingenting blant ellers mange oppegående og kompetente kommentarer. Men nå har IRF satt støy på dagsorden.

 

– Vi anerkjenner samfunnsutfordringene knyttet til støy fra veitrafikk. Men vi er en liten organisasjon og kan ikke ta fatt i for mange problemstillinger av gangen, forklarer Vilrid Femoen, leder politikk og strategi.

Støy en hovedutfordring

Hun forteller at i mars deltok hun på en internasjonal konferanse i Amsterdam regi av International Road Federation (IRF), der Opplysningsrådet er medlem. Der tok hun opp støyproblematikken med Susanna Zamarranto som er miljøansvarlig i IRF. Zamarranto forteller at støyreduserende tiltak er tatt opp som ett av fire hovedområder for utfordringer knyttet til bymiljø, og som den nye miljøkomiteen i IRF skal se nærmere på.

– Hva det kommer ut av dette konkret, er det for tidlig å si. Men uansett er det positivt at støy er med i arbeidsplanene til IRF, sier Femoen. – Vi i OFV vil bidra til at IRFs miljøkomité holder fokus på blant annet støyproblematikken, og ser frem til å få systematisert kunnskap fra internasjonalt hold om støysvake dekk, understreker hun

Støyløs veirapport

I januar publiserte OFV en rapport om kvaliteten på veinettet. En grunnforutsetning i rapporten var at man etterlyste mer helhetlige kvalitetsnormer for veistandard hvor krav til veidekker også fokuseres. Målet er blant annet å få felles kvalitetskriterier som grunnlag for alle asfaltentrepriser som det offentlige setter ut. Der konkrete fysiske egenskaper for asfaltegenskaper, bredder og kurvatur beskrives blant annet ut fra samfunnsmål som transportøkonomi, sikkerhet, fremkommelighet, og forurensning.

– Vi vet at veidekker også beskrives i forhold til støy og har sett litt på forskningsprosjektene både i Norge og utenlands, men fant for lite dokumentasjon til at dette kunne tas med i rapporten, sier Femoen. – Det hadde vært fint om vi kunne få mer informasjon om dette temaet. Hun er med i flere internasjonale utvalg og har etterlyst mer informasjon om støyproblematikk relatert til disse utvalgenes arbeid.

Les mer hos Opplysningsrådet for veitrafikken.

Bildetekst:

Ny rapport fra Opplysningsrådet, om veidekker, men ingenting om støysvake dekker. (forside av rapporten)

Last ned kvaliteten_pa_veinettet (pdf)

 

 

 

ANDRE NYHETER:

Vil ha oppnåelige og ambisiøse støykrav til nye biler

Støyskadete yrkessjåfører

Noen lystegn for støy i NTP

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!

- Støyproblemer er sentrale utfordringer. Vi synes vi har for lite dokumentasjon om dette foreløpig, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for veitrafikken. Foto: OFV