Ambisiøse og oppnåelige nye støykrav til biler

 

Nye støykrav til biler må være så ambisiøse at de bidrar til å bevare folkehelsen

 

27.3.12    Beskyttelse av folkehelsen og en reform som gir håndterbare tidsrammer for de grupper som er sentrale for gjennomføringen, bør være retningsgivende for skjerping av kravene til tillatt støynivå på motorkjøretøyer, saMiroslav Ouzky, medlem av Europa-parlament (MEP). Han er saksordfører i sin komite og var en av foredragsholderne på konferansen «Addressing the problem of noise pollution in road transport” i Brussel.

 

Konferansen var et sentralt arrangement i den pågående diskusjonen om lydnivåer på kjøretøy, som nå foregår i europeiske politiske miljøer og fagmiljøer, og i europeisk bil- og dekkbransje. Konferansen hadde foredragsholdere fra EU-administrasjonen, miljøorganisasjoner, representanter for bransjeorganisasjonene til bil- og dekkprodusenter, i tillegg til politikere fra de aktuelle komiteene i Europa-parlamentet.

Støy koster europeerne 40 milliarder euro – hvert år

Støyforurensning forårsaket av transport har blitt et problem med alvorlige konsekvenser for folkehelsen i Europa. I EU regner man med at 210 millioner mennesker er utsatt for skadelig støy fra veitrafikk. Ifølge WHO leder dette til for tidlig død for ca. 50 000 mennesker i Europa hvert år. Støyen er også ansvarlig for 245 000 nye tilfeller av hjerte-karsykdommer hvert år. De sosiale kostnadene er høye. 40 milliarder Euros anvendes hvert år på pasienter i forbindelse med støyrelaterte sykdommer. Tidligere revisjoner i støyregelverket for kjøretøy har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Derfor har EU-kommisjonen lagt frem en proposisjon som tar sikte på å redusere støyforurensning med 25 %, sa Philippe Jean, direktør for DG Entreprise, direktoratet som har fremmet proposisjonen. Han nevnte at proposisjonen også inneholder et forslag om en ny og mer pålitelig testmetode for å måle lydutslipp fra kjøretøy.

Belønn de stille bilene

Troverdige metoder for støytester må bli etablert i forbindelse med det nye regelverket sa Nina Renshaw i organisasjonenTransport and Environment. Hun oppfordret politikerne til å ha en ambisiøs tilnærming til forslaget om skjerpete støykrav til biler. Hun tok også til orde for at myndighetene innførte insentiver som fremmet overgang til støysvakere biler, standardkrav ved offentlige anskaffelser, innføring av lavutslippsoner og adgangsrestriksjoner som fremmer bruk av støysvakere biler. I hennes referansemiljøer det også fremmet forslag om å innføre støymerking av nye biler. Hun understreket videre at reduksjon av støyutslipp fra kjøretøy er ett av de mest kostnadseffektive virkemidlene som samfunnet kan benytte i sin kamp for å redusere støyen.

Trenger gradvis utvikling

En trinnvis tilnærming er nødvendig, fastslo teknisk direktør Dolf Lamerigts som representerer European Automobile Manufacturers’ Association. De kommende regelendringene må inneha en fem års overgangsperiode som tillater bilprodusentene å implementere de nødvendige teknisike tilpasningene – blant annet redesign og innføring av avanserte akustiske løsninger. For rask innføring av de nye reglene kan undergrave konkurransedyktigheten til europeisk bilindustri, påpekte Lamerigt.

 

Dekk kan bidra betydelig til støysvak trafikk

– Dekk med gode støyegenskaper kan bidra betydelig til å oppnå en stillere veitrafikk, sa Marta Conti. Hun representerte the European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association. Hun påpekte også at det er viktig å unngå at dekk må oppfylle to parallelle produktregelverk. Hun ønsket at myndighetene prioriterte høyere implementering av eksisterende lovverk for dekk, og understreket viktigheten av en bedre overvåking av markedet for dekk. Hun advarte mot og beklaget dagens situasjon der enkelte av aktørene i markedet ikke opererte i samsvar ned regelverket, noe som var mulig på grunn av dårlig kontroll fra myndighetenes side. Dette medførte unfair konkurranse, samtidig som at kundene ble utsatt for en helse- og sikkerhetsrisiko ved å kjøpe dekk som ikke innfridde myndighetskrav.

Helhetlig tilnærming

– Det er nødvendig med en helhetlig og sammenhengende tilnærming for å sikre nye støykrav til kjøretøy som drastisk kan redusere desibelutslippene, konkluderte parlamentsmedlem Dieter-Lebrecht Koch konferansen.

Konferansen ble organisert av the Secretariat of the European Parliament Intergroup “Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development,” i samarbeid med the European Bureau for Conservation and Development (EBCD) og the International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Les mer:

Agenda for konferansen

Innlegget til Philippe Jean, DG Entreprise

Innlegget til Nina Renshaw, Transport & Environment. Annen bakgrunnsinformasjon fra Transport & Environment.

Innlegget til Dolf Lamerigts, European Automobile Manufacturers’ Association

Innlegget til Marta Conti, European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association

 

ANDRE NYHETER:

Støyskadete yrkessjåfører

Noen lystegn for støy i NTP

Husk å spørre bilforhandleren om støy!

Klimafokus har fortrengt hensynet til støy

Muligheter med støysvak asfalt

Franske lastebileiere blir informert om veistøy

Trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge

Dekk-kongen: Merkeordningen blir nyttig for kunden

Europas miljødirektører vil ha strengere støykrav til biler

Trafikklærere i en nøkkelrolle

Satser på miljøvennlig transport

Strenge støykrav til biler lønner seg

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!