Norsk forening mot støy om NTP 2014 – 2023

 

15.4.13   Denne Nasjonale transportplanen vil for mange og gjensidig utelukkende ting. Klima og miljø er igjen de tapende parter. Og da kan vi legge til at forebyggende folkehelsearbeid, økt livskvalitet, lik helse for alle også settes på vent.

Last ned Nasjonal Transportplan her.

Fra NTP 2014-2023

 • Veitrafikken øker

 • Luftfarten øker

 • Støyeksponering gir til dårlig helse, hjerte- og karsykdommer, redusert livskvalitet, nedsatt læringsevne

 • Støyproblemer og dårlig luftkvalitet er fortsatt et stort – og økende – problem i de fire største byområdene, skriver regjeringen. Særlig i sentrale Oslo og langs innfartsårene. Det antas at 100 000 personer er svært plaget av vegtrafikkstøy utendørs. Om lag halvparten av klimagassutslippene kommer fra vegtrafikk

 • Alt øker innen samferdselssektoren. Årsaken er enkel: forbruksbasert økonomi.

Hva vil så regjeringen Stolteberg II gjøre med denne verdifulle kunnskapen i bagasjen?

 • Jo, den ”vil bidra til at [den egne klima- og miljømål] nås”

 • Stolteberg II regjeringen vil at ”der det er relevant inngår miljøhensyn som del av samfunnsøkonomiske analyser”

 • Det [dvs. regjeringen legger opp til] er ventet fortsatt vekst i flytrafikken framover, spesielt utenrikstrafikken. Dette skyldes spesielt fortsatt forventet vekst i fritidsreiser. Fritidstrafikken til utlandet med rutefly er mer enn tredoblet mellom 1998 og 2009.

En språklig analyse av det ovenstående vil konkludere med at det regjeringen vil, er ingenting. Det bare ser sånn ut. ”relevant, bidra, ventet” er alle uttrykk for bevisst valg av uforpliktende ord – og politikk

Blant meget annet

 • Blant meget annet befinner støytiltak seg under den lett villedende tittelen Miljø- og servicetiltak. Det vil blant annet si at støytiltak skal konkurrere med rasteplasser om pengene. Med mindre Samferdselsdepartementet ikke rekker å bruke dem opp og istedenfor legger asfalt for kronene.

 • Hvor lenge skal vi høre om støysvak asfalt og særnorske forhold som gjør det så vanskelig?

 • Når får vi høre at det bevilges mer penger til prøveprosjekter i forbindelse med avbøtende og kilderettede tiltak og forskning?

 • Hvor er det blitt av bildekkdirektivet fra i fjor?

 • Hvorfor avsettes ikke midler til en informasjonskampanjer om mer miljøvennlige bildekk, som bl.a. reduserer støyen? (Støyforeningen påtar seg gjerne ansvar for gjennomføringen av en slik kampanje.)

 • Veitrafikken øker, mens regjeringen vil bidra. Med hva? Mer veitrafikk?

KONKLUSJON

I NTP 2014-0223 uttrykker regjeringen seg om den vil, men ikke får det til. Det skorter altså ikke på den gode vilje…

Vi minner om at

 • NTP 2014-2023 hverken er værmeldingen som melder hva slags vær vi har i vente, eller ballstyrige naturkrefter utenfor regjeringens politiske vilje

 • NTP 2014-2023 er styrt og villet samferdselspolitikk.

 • NTP 2014-2023 gir er en politikk regjeringen skal bidra til at ikke blir noe av fordi den vil bidra at dens egne klima- og miljømål som er uforenlige med en slik forventet vekst.

Forstå det, den som kan…

Hanne Herrman

Daglig leder

Norsk forening mot støy

Gå til nyhetsoversikt

Utdrag av NTP´en: Støyeksponering gir til dårlig helse, hjerte- og karsykdommer, redusert livskvalitet, nedsatt læringsevne Støyproblemer og dårlig luftkvalitet er fortsatt et stort – og økende – problem i de fire største byområdene, skriver regjeringen. Særlig i sentrale Oslo og langs innfartsårene. Det antas at 100 000 personer er svært plaget av vegtrafikkstøy utendørs. Om lag halvparten av klimagassutslippene kommer fra vegtrafikk