Støy i politikken

 

 

28.8.2013 Det kan være mye støy i politikken. Men lite eller ingenting handler om politikeres engasjement for å redusere det store samfunns- og miljøproblemet som støy er. Omtrent en fjerdedel av Norges befolkning er plaget av støy. Det reduserer trivsel og livskvalitet. Vedvarende støy utgjør en helserisiko. WHO- verdens helseorganisasjon – anslår at i vest -Europa kan 50 000 fatale hjerteattakk hvert år tilskrives støy. Veitrafikk er hovedkilden til støy i Norge.

 

Nedenfor kan du se at det finnes noen unntak til politikeres passivitet i støyspørsmål. På linkene lenger nede kan du se at både Hallgeir Langeland, SV, og Sylvi Graham, Høyre, har benyttet anledninger til å ta opp og synliggjøre viktige støysaker.

Et spørsmål til velgerne i disse tider er: når tok dine politikere opp støysaker sist? Synes du de bør engasjere seg mer i støysaker? Hallgeir Langeland og Sylvi Graham er tydeligvis selvgående i slike saker. Men Støyforeningen arbeider for å legge til rette en ordning med Støyambassadører. Ordningen skal bistå politikere som vil engasjere seg mer og stå frem i støyspørsmål. Spørsmål om å bli støyambassadør kan du sende til post@stoyforeningen.no.

 

Linker til politikerne som tar støyansvar:

http://hallgeirlangeland.wordpress.com/2013/06/17/stoy-i-stortinget/

http://www.hoyre.no/Sylvi+tok+opp+st%C3%B8yproblemene+ved+godstrafikken+p%C3%A5+Stortinget.d25-T2dDS0H.ips

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Samfunnets støyproblemer trenger flere politiske talspersoner. Med noen få unntak er det få politiske engasjement å spore i dagens landskap. Hallgeir Langeland,SV, og Sylvi Graham, Høyre er et par unntak. (foto: SV)