E18-støy simulert i laboratorium

 

 

24.10.13     Ny E18 ut av Oslo, den såkalte Vestkorridoren, tar sikte på å gjøre mye både for trafikksikkerhet og fremkommelighet i området. Det er tenkt at utbyggingen også vil dempe mengden veistøy naboene til veien blir utsatt for. Sammen med blant andre Brekke & Strand Akustikk har Statens vegvesen utviklet et verktøy for å informere om hvordan støyen blir med ny E18. Hør selv.

Vegvesenets prosjektdirektør i region øst, Svein Røed forteller at man står overfor store utfordringer når man skal formidle hvordan støysituasjonen vil kunne endre seg som følge av det store utbyggingsprosjektet. Støy må høres for å forstås. Omtrent 100 000 naboer vil føle endringene mer eller mindre på kroppen. De aller fleste av henvendelsene Vegvesenet mottar fra dem som bor langs veistrekningen, handler om bekymringer for et endret støybilde. Derfor har Statens vegvesen bestilt et digitalt verktøy som skal hjelpe til å vise hvordan støysituasjonen vil endre seg. Brekke & Strand Akustikk har i samarbeid med Vianova plan og trafikk, utviklet dette verktøyet for å gi naboer og interessenter muligheten til å høre endringene allerede før spaden settes i jorda på strekningen.

 

Les omtale i Byggeindustrien.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

Milliardprosjektet med ny 18 i Vestkorridoren ventes å gi en lindring av støyplager for de 100 000 som er naboer til veien. Nå har Statens vegvesen anskaffet et digitalt verktøy som gjenskaper E18 støyen og skal vise hvordan denne endrer seg.