Verdens ledende fagmiljø for bil og støy: Støydemping kan gi lavere energiforbruk

 

15.3.2013         Innkapsling av motor og bruk av nye, lettere materialer kan både redusere støy og minske energiforbruk, bekrefter direktøren for forskning- og teknologiavdelingen i Autoneum, verdens ledende fagmiljø for varme- og akustikkløsninger for motorkjøretøyer. Selskapet har mange av verdens store bilprodusenter på kundelisten, og peker på at støyreduserende tiltak i tillegg kan medføre redusert energiforbruk.

 

Forskningsdirektør, Dr.ing Maurizio Mantovani, leder forsknings- og teknologiutviklingsenheten for et konsulentselskap som beskriver seg som verdens ledende på fagområdet akustikk og varmeløsninger for motorkjøretøy. Selskapet opererer i 26 land over hele jorden, med nesten 10 000 ansatte ved 55 steder, og omsetter i sine utviklingsprosjekter for mer enn 10 milliarder kroner/år. En god del av verdens ledende bilprodusenter benytter Autoneum i utviklingen av sine bilmodeller.

For mer info om selskapet, se www.autoneum.com.

Last ned foredraget på denne linken Engine Encapsulation for T&E – Autoneum – Mantovani

 

 

I et møte med representanter for EU´s formannskap gjorde han det tindrende klart at vesentlig støyreduksjon kan oppnås med dagens teknologi, og at støyreduserende tiltak i mange tilfeller også fører til reduserte klimautslipp. Hovedbudskapet i hans redegjørelse var at innkapsling av motorer var et tiltak som både reduserer støy og minsker energiforbruk.

Reduserer klimautslipp

Mantovani bekreftet også at en motor ikke har optimale driftsforhold før den er varmet opp til sin normale arbeidstemperatur. Smøring og motorolje fungerer også best ved normal driftstemperatur. Da holdes motorfriksjonen på et minimum. Innkapsling av motorer forhindrer mange kaldstarter og innebærer at motoren i større grad får arbeide ved varmere temperaturer, og dermed reduserer utslippet av CO2 gasser. Derfor er innkapsling av motorer formelt sertifisert som et innovativt CO2-tiltak, samtidig som en vesentlig effekt av tiltaket er å reduserer støy fra motoren. (Ref: REGULATION (EU) No: 725/2011 of 25 July 2011 Certification of innovative technologies)

 

Mer støy fra moderne motorer!

Mantovani fortalte at bilprodusentene de betjente, regelmessig opplyste at drivverket på deres moderne motorer var blitt mer støyende, ofte med en støyøkning på 2-3 dB. Hovedgrunnen til dette er :

• Høyere kompresjon i sylinderens forbrenningskammer

• Økt bruk av turbomating også på bensinmotorer, ikke bare diesel

• Direkte bensininnsprøytning

• Raskere ventilbevegelser

• Lettvekts motorkonstruksjoner

Det finnes noen effektive teknologier som kan kompensere for denne utviklingen, blant annet integrering av eksosmanifolden i motorblokken.

 

Nissan-prosjektet

Mantovani har de senere år ledet et prosjekt der en Euro 5 lastebil ble støydempet med hele 4 dbA ved hjelp av god gammeldags nittitallsteknologi. I møtet med EU-ekspertene redegjorde han også for et prosjekt med Nissan der bilprodusenten ønsket en reduksjon på 4 db omgivelsesstøy fra drivverket. Det ble oppnådd ved bedre innkapsling av motoren og bruk av mer støy- og vibrasjonsabsorberende komponenter i motorrommet, samtidig som man også fikk bedre driftstemperatur og mindre kaldstarter. Resultatene ville ha innfridd lantt poå vei de mest ambisøse kravene til EU.

 

Momenter som driver utviklingen

Flere forhold vil komme til å prege utviklingen. Myndighetenes vedvarende skjerpede krav til reduserte CO2 utslipp, samt den oppvåkning som kan spores i forhold til behovet for å redusere kjøretøyets støy til omgivelsene. I takt med stigende bensinpriser, vil bilistene fortsette å legge stor vekt på det reelle drivstoff-forbruket. I tillegg fokuserer bileierne på lyd- og temperaturkomfort, og løsninger som reduserer slitasjen på kjøretøyet. Utviklingen må i tillegg innfri produsentenes krav til god vektbalanse på kjøretøyet, hensiktsmessig utforming av motorrom, og varmeteknisk trygghet for motor og drivverk.

 

Blant grepene for å redusere bilstøy, finner man blant annet mer bruk av superlette materialer, mer bruk av absorbenter, økt bruk av innkapsling, og tiltak som sikrer at optimale varmeforhold beholdes for drivverket, selv i kalde perioder.

 

 

 

 Gå til nyhetsoversikt

Forskningsdirektør Maurizio Mantovani i Autoneum, verdens ledende tekniske konsulenter for reduksjon av støy på kjøretøy, bekreftet i et foredrag for EU at det mest ambisiøse lovforslaget om å redusere støy fra bil, er fullt ut innen rekkevidde.