Klager til EU om manglende oppfølging av støydirektivet

 

 

3.4.2014      Den portugisiske miljøorganisasjonen Quercus sendte nylig et klagebrev til EU-kommisjonen og ba om at Portugals manglende oppfyllelse av støydirektivet måtte få konsekvenser. Quercus ba om at kommisjonen la press på Portugals regjering for at landets myndigheter skulle innfri støykravene i loven, for at man kan unngå negative helseeffekter i den del av befolkningen som er mest eksponert for støy.

 

Dette gjelder særlig den befolkningen i landets største byer og langs den mest trafikkerte infrastrukturen. De er er tungt eksponert for støy. (I Oslo kan man fremvise mer negative tall enn i Lisboa)

 

Quercus påpeker at trafikkstøy (vei, bane og luftfart) er et tema som synes glemt av de lokale myndighetene, og befolkningen er heller ikke gjort oppmerksom på helserisikoen ved vedvarende eksponering for støy. For eksempel er nesten 100 000 mennesker i hovedstaden Lisboa eksponert for støynivåer over 55 dbA om natten. Det er 17,3 prosent av byens befolkning. I henhold til kravene fra Environment Noise Directive (END), har Lisboas myndigheter allerede gjennomført den pålagte støykartleggingen og har laget og vedtatt en handlingsplan mot støy. Den er nå til offentlig høring, grundig forsinket og mange år etter at Portugals myndigheter gjorde støydirektivet til nasjonal lov.

 

Bare 5 prosent støyreduksjon

Tiltakene som er foreslått i handlingsplanen, vil bare redusere støyplagen med 5 prosent, ut fra teoretiske beregninger. Miljøorganisasjonen Quercus har foreslått en rekke supplerende tiltak, for nasjonen skal ha en seriøs målsetting om å redusere støy og helserisikoen som følger av denne forurensingen. I tillegg har Quercus altså sett seg nødt til å klage Portugals myndigheter inn for EU i et forsøk på å få en forpliktende nasjonalpolitisk tilnærming til den massive støyutfordringen.

Om du forstår portugisisk,kan du lese Quercus pressemelding på denne nettsiden.

Oslo er ikke bedre!

Til sammenlikning kan vi nevne at i følge en redegjørelse fra organisasjonen Eurocities har Oslo prosentvis større andel som er rammet av slike støynivåer, enn Lisboa. I oversikten til Eurocities fremgår det også at Oslo relativt sett har en større andel av befolkningen eksponert for alvorlige støynivåer enn Paris, Roma og Amsterdam!

 

Til sammenlikning kan vi nevne at i følge en redegjørelse fra organisasjonen Eurocities har Oslo prosentvis større andel som er rammet av slike støynivåer, enn Lisboa. I oversikten til Eurocities fremgår det også at Oslo relativt sett har en større andel av befolkningen eksponert for alvorlige støynivåer enn Paris, Roma og Amsterdam! Når det gjelder situasjonen i Norge for øvrig, meldte Klima- og forurensningsdirektoratet (mai 2013- se link) at antall personer utsatt for støy i Norge, har økt med 225 000 mennesker siden 1999 – som er referanseåret for handlingsplanens mål om å redusere støyen. Dette er et resultat av at både veitrafikk og befolkning vokser. Ser man bare på de boliger som var definert som støyutsatt i 1999, har denne gruppen blitt redusert med 4 prosent på grunn av en rekke støytiltak.  Men dette erogså lavere enn målsettingen til norske myndigheter.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa: Trafikk gir nattestøy og er en helserisiko for dem som vekkes i omgivelsene. Nå klager portugisiske miljøorganisasjoner Portugal inn for EU på grunn av manglende oppfølging av støydirektivet. Om du lurer: Oslo har relativt sett like store støyplagetall som Lisboa. Foto: Wikimedia Common.