Grundig om støy og helseplager

 

 

15.11.13       Støy gjennomsyrer dagliglivet og kan forårsake både hørselsrelaterte og andre helseskader. Slik begynner en meget grundig artikkel om støy og helseskader i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Blant mange andre interessante opplysninger kan vi lese at i EUs byområder med over 250 000 innbyggere har 54 % veitrafikkstøy over 55 dBA, som er grenseverdien for gul sone.

 

Ved å følge denne linken finner du fram til Lancets artikkel.

Denne høsten har også brakt en del andre helserapporter. En grundig rapport fra Folkehelseinstituttet om nattestøy sier blant annet at samfunnskostnadene ved helsekonsekvensene som følge av støy er så store at det samfunnsøkonomisk forsvarer en årlig investering på ca 1 milliard kroner i støyreduserende tiltak. Link til mer omtale og pdf av rapporten.

Den 13. november publiserte EU kommisjonen en rapport som utdypet bekymringene for at flystøy kan skade barnas evner til å skaffe seg kunnskaper. Ved at barnas kognitive evner på denne måten blir svekket, reduseres også deres livskvalitet og livsutsikter. Kommisjonens rapport viser at engelske undersøkelser bekrefter resultatene tidligere er påvist av tyske forskere. Les mer på denne linken.

Søvnløshet truer både fysisk og mental helse. Trafikkstøy er ofte grunn til at vi ligger og vrir oss i sengen. I tilleggg til at vi mister skjønnhetssøvnen (se link) utsetter vi oss for effekter som  hjerteinfarkt, astma, fibromyalgi, leddgikt, benskjørhet, fedme, kroniske smerter m.m., og mentale problemer som depresjon. Les mer.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Mengden av dokumentasjon om støyens helsereisiko bare øker og øker. Den som bor i gul sone har økt risiko for bl.a å pådra seg hjerte- og karsykdommer. WHO anslår at hvert 50. fatale hjerteattak i Europa kan tilskrives støy. I Oslo bor snart 70 % av befolkningen i gul sone, i følge kommunens egen statusoppdatering. Handlingsplanene fra de større norske byene har kommet i 2013. De understreker støyutfordringenes omfang.