Kommer det vedtak om støymerking av nye biler?

 

 

3.3.2014         EU´s arbeid med nye lovkrav om tillatt støy på biler nærmer seg mål. Ingen nye merknader ble lansert i «second reading» og det er ventet at EU-parlamentets miljøkomité vil strø sand på forslaget 19. mars. I april blir saken sluttbehandlet i plenum. Miljøorganisasjoner i Europa er med god grunn skuffet over resultatet. Men se opp for virkningen av et kompromiss! Det blir trolig vedtatt at nye biler skal støymerkes! Merket vil vise hvor mye støy bilen avgir til omgivelsene.

 

Om du vil se hovedpunktene i den siste «second reading» som er blitt gjennomført av EU-parlamentet siden november i fjor, kan du se momentoversikten på følgendeBriefing – Vehicle noise final trilogue

 Det er nyttig merke seg at virkelig effekt av skjerpede støyregler for kjøretøy først oppnås rundt 2030. 2,5 desibels reduksjon på 30-35 år må anses som teknologiutvikling i sneglefart.

Viktige muligheter ved støymerking av bil

Men skal man ha reelle forventninger til effekten av en merkeordning om nye bilers støyegenskaper, bør det legges tilrette for omfattende forbrukerinformasjon om betydningen av dette merket for valg av miljølvennlige, støysvake kjøretøy. Dessuten bør støymerket gjøres til et virkningsfullt verktøy for norske myndigheter ved at de bruker merkets støyinformasjon til å fremme overgang til mer stillegående kjøretøyer ved egne offentlige anskaffelser.

Informasjon for støymerkingen må være basert på entydige og godt kontrollerte testprosedyrer. Testinformasjonen for det enkelte støymerket må være inkludert i vanlige typegodkjenningsdokumenter. Og denne informasjonen må også være offentlig tilgjengelig.

 

Se responsen etter EU´parlamentets vedtak i høst.

Les om betydningen av å ha strenge støykrav til nye biler.

Les at støy er årsak til trafikkulykker.

Gå til nyhetsoversikt

 

Skal støymerking av nye biler ha effekt, må testgrunnlaget være tilgjengelig og tillistvekkende, med støyinformasjon godt synlig. Myndighetene bør stille seg bak forbrukerinformasjonen, og dessuten legge støyinformasjonen inn som kriterium ved sine egne offentlige anskaffelser.