Trøtt bak rattet? Støy en medvirkende årsak

 

1.8.2013       En svensk forskningsrapport viser at tretthet hos bilføreren er medvirkende årsak til ca hver 5. trafikkuhell i Sverige. Støy, og ikke minst lavfrekvent støy er en medvirkende årsak til tretthet, viser en rapport fra VTI -Vägteknisk Institut. 

 

 

Støy i kupéen gjør sjåføren trett, og kan være en medvirkende årsak til 20 % av alle trafikkuhell i Sverige, fremgår det av en forskningsrapport som VTI har utarbeidet i samarbeid med Volvo. VTI har målt lydnivåer og støy i fire forskjellige personbilmodeller, på forskjellige typer veibane. Støynivåene er gjenskapt og forsket på i forskningsinstituttets kjøresimulator, for å se hvordan ulike nivåer støy påvirker føreren.

Søvndyssende lavfrekvens

Resultatene viser at ikke minst monoton, lavfrekvent støy bidrar til å øke risikoen for at føreren sovner bak rattet. Lavfrekvent støy er vanskelig å beskytte seg imot, og under kjøring oppstår lavfrekvent støy først og fremst som lyd som skapes når dekket ruller over veibanen. Asfalt- eller betongunderlagets beskaffenhet er derfor en viktig faktor når lavfrekvent støy oppstår. Men også elementer i motorens drivverk kan bidra til det lavfrekvente koret.

 

Reduserer støy og klimautslipp!

I september starter et forsøk med å slipe ned steinfraksjoner i asfalt og betongveier, for å finne ut mer om hvordan dette reduserer lavfrekvent støy. Foreløpige undersøkelser viser at sliping av stein som stikker opp av veioverflaten, kan redusere lavfrekvent støy og annen støy. Forsøkene startes opp i samarbeid med Linköpings universitet. Noen millimeter av asfalten skal slipes bort, og toppene av steinfraksjonene skal tas ned. Foreløpige undersøkelser har gitt lovende resultater. Trass i at asfalten allerede før testene var regnet blant de mer støysvake, førte nedsliping til en støyreduksjon på 1-3 desibel. Redusert rullemotstand (= redusert drivstoff-forbruk og utslipp av klimagasser) var på 4–7 prosent. Det var bedre enn forskerne hadde regnet med.

 

Seniorforsker Anna Anund ved VTI er en av dem som står bak den aktuelle forskningen. Hun har tidligere for VTI og Karolinska Institutet i Stockholm utført et doktorgradsarbeid om bilførere og tretthet.

 

 

Les mer i svenske Dagens Nyheter.

Les mer om VTI forskning om førertretthet.

Link til Anna Anunds forskningsreapport.

Les omtale med norske kommentarer hos NRK.

 

Gå til nyhetsoversikt

Lavfrekvent støy inne bilen øker risikoen for at sjåføren dupper av. Trette sjåfører er medvirkende årsak til 20 prosent av trafikkuhell i Sverige. Statens vegvesen i Norge oppfordrer trette bilister til å ta en sove-pause før de kjører videre. (Ill fra vegvesenets kampanje)