Billigere kollektivreiser i Danmark

 

8.1.2012    Fra 20. januar 2013 reduserer danske transportmyndigheter takstene for buss og lokaltog over hele landet med ca. 20 prosent. Takstnedsettelsen gjelder utenfor rushtiden. Fra kl. 18 og frem til kl. 7 neste morgen, og fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdager gjelder takstnedsettelsen hele døgnet. Det vil kunne redusere spissbelastning i rushtiden, også på veiene, og samtidig øke kollektivbruken pga av rimeligere transport.

Takstnedsettelsen er en følge av en tverrpolitisk overenskomst mellom regjeringen og partiflertallet sist sommer, med sikte på å etablere en bedre og billigere kollektivtrafikk i Danmark. Som en del av avtalen skal landets kollektivtrafikk årlig styrkes med et tilskudd på 1 milliard danske kroner.

I tillegg til den generelle prisreduksjonen utenom rushtiden, inneholder også avtalene flere andre lettelser for de kollektivreisende, blant annet et eget incitament overfor aldersgruppen 16 -19 år. Danmarks trafikkstyrelse har inngått avtaler med hvert av landets trafikkselskaper for å få den nye ordningen i stand.

500 millioner kr direkte til prisreduksjon

Av det årlige milliardtilskuddet, er 500 millioner reservert direkte for prisreduksjonen på 20 %. Transportminister Henrik Dam Kristensen sier om tiltaket: -De billigere billettene vil få flere passasjerer til å bruke buss og tog utenom rushtiden, og i weekendene. Det vil gi mer plass for avvikling av spissbelastningen i veitrafikken morgen og ettermiddag.

 

Dam Kristiansen anser både takstreduksjonene og en del andre investeringer i kollektivtrafikken som viktige tiltak i arbeidet med å styrke kollektivtrafikken og gjøre den mer attraktiv i forhold til bilen.

En viktig sekundærvirkning er at tiltakene kan medføre reduserte miljøbelastninger ved at veksten i støy, luftforurensning og klimautslipp reduseres.

 

Gå til nyhetsoversikt