Nord Tyre viser muligheter

 

29.11.12     Det er funnet vesentlige forskjeller i støynivå ved å gå fra det verste til det beste dekket, og fra den verste til den mest støysvake asfalten, i de resultater som er samlet i den norske delen av det fellesnordiske Nord Tyre undersøkelsen. Om vi skal dømme etter hva vi har hørt i korridorene.

 

Seniorforsker Truls Berge, Sintef, vil ikke kommentere resultatene. De skal legges frem på en konferanse i København i desember. Offisiell rapport kommer trolig neste år.

Det danske vegdirektoratet har koordineringsansvaret for Nord-Tyre prosjektet, og vil bruke tiden fremover til å samordne funnene og utvikle grunnlaget for å konklusjoner. Norge, Sverige, Finland og Danmark deltar i prosjektet som går ut på å teste støyegenskaper på de mest brukte bildekkene når de benyttes på typiske strekninger i de forskjellige landene. Bakgrunnen for prosjektet er at dekkene internasjonalt tester sine egenskaper i forhold til ISO-veidekke, som er en asfalt som er mer finkornet enn det som bruykes på mange nordiske veier, der vi på grunn av det nordiske klimaet har satset på mer grovere asfalt som er mer motstandsdyktig mot piggdekkslitasje om vinteren. De forskjellige nordiske landene har testet dekkene på veistrekninger som er typiske for landets veistandard. Se bakgrunn for Nord Tyre her.

Mange forskjellige dekk

I Norge har i alt 40 forskjellige dekk blitt testet for sine støyegenskaper, på 10 forskjellige asfaltetapper. Sommerdekk, piggfrie vinterdekk og helårsdekk. Støyenergien er blitt målt ved at dekket er kjørt i 80 km/t over de forskjellige asfaltunderlagene. Steinfraksjoner i de ulike asfalttypene har variert fra 16 mm tykkelse til 6 mm. Fordelt på fem nivåer i to forskjellige prøvestrekninger – ett i mer kystnært klima ved Mastemyr og ett i innlandsklima ved Hønefoss.

Den grovere asfalten med 16 mm stein blandet inn antas å motstå piggdekkslitasje bedre enn asfalt med 6 mm stein. Bruk av 16 mm fraksjoner er vanlig i både Sverige, Finland og Norge. Mens Danmark har mer finkornet asfalt. Asfalt med 6 mm stein i asfaltdekket er ofte betegnet som tynndekke.

Kan påvirke etterspørselen etter dekk

Forskerne fant merkbare forskjeller i dekkenes støyegenskaper på norsk asfalt. En del støybevisste bileiere vil nok merke seg dette, når den fellesnordiske rapporten etter hvert blir offentliggjort, trolig før sommeren 2013.

 

Spennende nye dekkprosjekter

Det skjer også andre spennende prosjekter når det gjelder støy relatert til bildekk og asfalt, sier Berge. – I samarbeid med utenlandske forskningsinstitusjoner ser vi på spesialdekk som utvikles for hybridbiler o.l. som er konstruert for en lavere toppfart enn biler med vanlige forbrenningsmotorer. Fordi disse bilene ikke kan gå så fort, er det også andre krav til dekkenes egenskaper. Dekkprodusentene holder på å utvikle egne dekk for slike kjøretøy, med meget lav rullemotstand, men trolig også bedre støyegenskaper enn dagens konvensjonelle dekk. Vi skal se nærmere på hva man kan oppnå støymessig, sier Berge.

Han nevner at Sintef også er i en tidlig fase for å arbeide med med den europeiske storsatsing med forsking på poroelastiske veidekker (gummiasfalt). En rekke prøvestrekninger vil bli lagt i europeiske land i 2013. Dette gir interessante perspektiver i arbeidet med å finne de beste løsningene for støysvak asfalt. Se annen artikkel om gummisfalt.

 

Gå til nyhetsoversikt

Det er ventet at når den fellesnordiske Nord Tyre rapporten foreligger neste år, vil bileiere kunne få nyttig informasjon om hvilke bildekk som faktisk gir minst støy på norske veier. Veieiere i stat, fykeskommuner og kommuner vil også få en nyttig pekepinn om hvilken asfalt som støyer minst, en veiledning de bør ta til etterretning.