Føljetongen Ouzky: Ikke truet, bare stilt til ansvar

 

4.10.12 Kommentatoren bak spalten «Entre nous» i mediet European Voice skriver litt syrlig om det det tsjekkiske medlemmet av EU-parlamentet, Miroslav Ouzký, og hans beundrere i miljøbevegelsen. Ouzký gikk i forrige uke gikk til motangrep mot «trusler» fra miljøorganisasjonen Transport & Environment, og ikke vil la seg bevege i spørsmålet om nye støykrav for bil.

 

European Voice er en avis og nettside som følger EU-systemet tett, og spaltisten nøster opp noe syrlig Ouzkýs historikk: Vår kjære venn Miroslav Ouzký, et tsjekkisk medlem av Europaparlamentet, har fått stor oppmerksomhet i hjemlandet for sine forretningsaffærer. I forrige uke var forsvarsviljen på topp. Et parlamentsmedlem av mindre format ville kanskje ha vært noe beskjemmet av å ha sirkulert sitt forslag om støybegrensninger på bil på en datafil som hadde computerfingeravtrykk fra Porsche, den tyske bilprodusenten av støyende biler.

Men Ouzký er laget av sterkere materiale. Han holdt en pressekonferanse der han angrepTransport and Environment, miljøorganisasjonen som hadde offentliggjort hans forbindelse med Porsche. Han uttalte at T&E, hadde “uopprettelig tilsølt omdømmet til NGO´s som fremmer saker overfor Europaparlamentet”. Han har også sendt ut en pressemelding med tittelen “Utpressing av parlamentsmedlemmer er uakseptabelt”.

Forveksler politisk regnskap med trusler

Ouzký insisterte på at T&E forsøkte urettmessig å påvirke lovgivningen ved å presse ham til å endre sitt forslag. At Porsche stod som forfatter i filens dokumentegenskaper, skyldtes at han hadde benyttet en mal fra ett av deres dokumenter da han utarbeidet sitt eget forslag, fortalte han. Han anklaget T&E for å utnytte hans uskyldige mistak til å presse ham til å endre sitt forslag.

T&E var litt forundret over beskyldningen. “Mr Ouzký forveksler trusler med det å holde beslutningstakere ansvarlig for hvordan de går fram i sin politiske aktivitet”, uttalte en representant for T&E.

Ouzký er virkelig en ømtålig politiker, så spalten Entre Nous finner det nødvendig å understreke at da Voice henledet oppmerksomheten på Ouzky’s aksjehandler i et medisinsk selskap i den tsjekkiske republikk (“Declarations of interest omitted shareholdings”, 13-19 October 2011) og bemerket at han ikke hadde deklarert denne eierinteressen til Europaparlamentet, selv om han sto bak en parlamentsrapport om e-helse som er et saksområde som berører eierinteressen, så var det ikke motivert av noen intensjon om å true ham. Entre Nous går ut fra at da Ouzky tidligere i år, omsider rapporterte sine økonomiske interesser i dette selskapet, så var det ikke fordi han følte seg truet.

EU-midler til konas Spa

På samme måte var offentliggjøringen av at hans frues Spa-anlegg nær Kadan, byen der han tidligere var rådgiver, var oppusset med midler fra EU (“Interesting declarations”, 26 July-5 September 2012), skrevet i en ikke-truende ånd, kommenterer Entre Nous i European Voice.

Les også:  EUs lovforslag for å kutte trafikkstøy er skrevet av Porsche

Les: Noe bakgrunn for arbeidet med nytt støyregelverk for bil.

http://www.europeanvoice.com/article/imported/driven-to-distraction/75256.aspx

 

Gå til nyhetsoversikt

I forrige uke holdt Miroslav Ouzký pressekonferanse og gikk til motangrep på Transport & Environment, beskyldte organisasjonen for utpressingsforsøk og for uopprrettelig ha skadet omdømmet til alle NGO´er som driver påvirkning overfor Europaparlamentet. Transport & Environment kommenterte at Ouzky forveksler trusler med det å bli holdt ansvarlig for sin politiske aktivitet.