A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise

 

07.11.12   Byer, støyeksperter, politikere, privatpersoner og samfunnsorganisasjoner av ulike slag samler seg i en felles erklæring til EU om å heve ambisjonsnivået på de europeiske støygrensene for nye biler.  Akkurat nå vurderes et forslag fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre strengere støykrav ftil nye biler. Gå til den europeiske nettsiden, les the Sound Investment Joint Declaration, og føy gjerne navnet ditt til listen. Eller du kan gå videre i denne artikkelen, for å få mer bakgrunn og la oss ta med navnet ditt i Støyforeningens norske liste. Den vil bli føyd til den internasjonale kampanjen. 

 

Forslaget til ny lov er en unik mulighet til å få redusert trafikkstøy i Europa, både i EU-landene og i Norge og andre europeiske land. Det vil bety en enorm forskjell for flere hundre millioner av støyplagete beboere i Europa. I Norge står støy fra veitrafikk for 80 % av alle støyplager, og berører omtrent en fjerdedel av vår befolkning.
Det er 20 år siden forrige gang det ble innført strengere støykrav for kjøretøy. (I samme periode har grensekravene for eksosutslipp blitt skjerpet 5 ganger).

Hvis du støtter oppropet, som omfatter punktene nevnt i artikkelen nedenfor, så kan du også sende melding til post@stoyforeningen.no, og merk meldingen Felleserklæringen for mer effektiv demping av bilstøy.

 

5 justeringer kan halvere trafikkstøyen
Transport & Environment, andre sentrale miljøorganisasjoner og EUROCITIES som representerer 190 europeiske byer (inkl. Oslo og Bergen) peker på fem målrettede justeringer som kan gjøre det foreslåtte nye støyregelverket langt mer effektivt i kampen mot trafikkstøy. De fem justeringene kan føre til halvering av trafikkstøyen i tettbygde strøk. Les felleserklæringen til Europarådet i september: Sept Council joint letter

I Norge støttes oppropet blant annet av Elbilforeningen, Norges Naturvernforbund, Framtiden i våre hender og Norsk forening mot støy, med tilsammen ca 50 000 medlemmer.  I tillegg til har en rekke enkeltpersoner skrevet på oppropet.

Nå har du muligheten til å støtte kravet!

 

Den internasjonale felleserklæringen for mer effektive krav til støy fra nye kjøretøy har fem følgende punkter:

1.   Øke tempoet i gjennomføringen av de nye støyreglene. Kravene i Trinn 1 innføres allerede i 2012, trinn 2 innføres i 2015.

2.  Sette opp en plan for ytterligere støyreduksjoner, ved å innføre et trinn 3 for støyreduksjoner – som kan tre i kraft i 2020. Dette trinne skal bidra til en betydelig reduksjon av støy fra nye kjøretøy.

3. Etablere sikkerhet for at støytestene er reelle og reflekterer støysituasjonen i den virkelige verden, ikke en syntetisk laboratorietilstand.

4.  Etablere merkeordning som gjør informasjon om kjøretøyets støyegenskaper offentlig tilgjengelig for publikum.

5.  Introdusere strengere grensekrav for påtrengende, maksimal momentstøy. (støy ved «gassen i bånn»)

Disse kravene om fem justeringer vi vil bli lagt frem i en felleseuropeisk erklæring overfor medlemmene i Europaparlamentet.

Skru ned lyden! Arbeidet med nye grenser for tillatt maksimalstøy for nye biler gir en unik mulighet til å redusere trafikkstøyproblemene.

 

 

For å styrke budskapet og sikre størst mulig oppmerksomhet om muligheten til å halvere trafikkstøyen, samarbeider vi med Transport & Environment, http://www.transportenvironment.org/, EEB ,  http://www.eeb.org/   og HEAL  http://www.env-health.org/   om å legge  frem en erklæring for Europaparlamentet, som har støtte fra flest mulig europeiske opinionsdannere.

 

Vi ber deg derfor om å lese vedlagte filer; Position paper fra T&E og Joint Declaration. For mer informasjon kan du også gå til EU´s egen informasjonsside.

Vi kan nevne at Klima- og forurensingsdirektoratet og Vegdirektoratet i sin høringsuttalelse vedr. det nye regelverket i stor utstrekning støtter de samme punktene. Se filen Letter DG Enterprise from NPRA_NCPA 15 jun2011

Den tyske bilorganisasjonen ADAC har avgitt en uttalelse som også går inn for mer skjerpede støygrenser for nye kjøretøy. SeFTK Info ADAC Position Geräuschgrenzwerte EN

Statens vegvesen dokumenterer at skjerpede støykrav til kjøretøy er det mest kostnadseffektive samfunnstiltak for å redusere trafikkstøy. Se filen 2012 jan31 TRA ValueForMoneyNoise I_ Milford

 

Se også sjefingeniør Ingunn Milford i Statens vegvesen, som uttaler seg om mulighetene for å redusere trafikkstøy.

 

 Gå til nyhetsoversikt

 

EUROCITIES er en europeisk fellesorganisasjon for ca 190 byer, inklusiv Oslo og Bergen. Organisasjonen stiller seg bak erklæringen om at EU må vedta ambisiøse krav om støygrenser for nye biler. Se filen Sept Council joint letter (ihovedteksten til venstre). I Norge støttes oppropet blant annet av Elbilforeningen, Norges Naturvernforbund, Framtiden i våre hender og Norsk forening mot støy, med tilsammen ca 50 000 medlemmer. I tillegg til har en rekke enkeltpersoner skrevet på oppropet.