EUs lovforslag for å kutte trafikkstøy er skrevet av Porsche

 

 

11.09.12       Miljøkomiteen i EU-parlamentet skal neste uke stemme over nye støykrav for biler. Kompromissforslaget som er lagt fram av saksordføreren, stammer fra et utkast skrevet av sportsbilprodusent Porsche.

 

Voteringen i miljøkomiteen skal etter planen skje 19 september, vil avgjøre støygrensene for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Det viser seg at et såkalt kompromissforslag, som vanligvis er en omforent tekst basert på komitemedlemmenes synspunkter, og som skulle ha vært utarbeidet av saksordfører Miroslav Ouzký, i realiteten ble forberedt av Porsche. Kompromissforslaget inneholder et komplisert skjema med støygrenser. Komitemedlemmene har ventet på dette dokumentet i hele sommer. Når det til slutt ankommer, går det fram at dokumentet er utarbeidet av “Gerhard, Hans-Martin, Porsche AG.”

Avstemmingen i miljøkomiteen var opprinnelig berammet til juni, men ble utsatt av Mr Ouzký for å få mer tid til å finne fram til et kompromiss. Nå ser det ut til at han ventet på Porsche’s utkast, som ble utarbeidet tidlig i juli.

Svekker støykravene

Hvis dette kompromisset skissert av Porsche, blir støttet av komitemedlemmene, vil det føre til at det eksisterende 15 år gamle støyregelverket svekkes, og at mange biltyper unntas fra de nye reglene i flere år. Forslagene fra Porsche inneholder også særhensyn for sportsbiler. Det vil også bety et tilbakeslag for EU´s miljølovgivning som man ikke har sett maken til før. Trafikkstøy er det største miljøproblemet i Europa nest etter luftforurensning, og påvirker livene til mer enn 200 millioner europeere. Trafikkstøy er relatert til ca. 50 000 dødsfall hvert år på grunn av hjerteinfarkt, og ca. 200 000 tilfeller av hjerte- og karsykdommer 1).

– Parlamentsmedlemmene må forkaste disse kompromissforslagene og forvisse seg om at det nye regelverket fører til en progressiv skjerpning, ikke svekkelse av støygrensene for biler, sier Greg Archer, leder av kjøretøyseksjonen i Transport and Environment. – Det nåværende kompromissforslaget har åpenbart vært utsatt for utilbørlig og ensidig press fra bilindustrien.

I 2009 forsøkte Porsche også å påvirke FN´s lovgivende organ for støy ved å foreslå standarder som hvis de var blitt godtatt, ville resultert i et støynivå opp til ti ganger høyere enn det som ble gjeldende regler. (2). Under et møte i EU-parlamentet i juni, foreslo Porsche at kostnadene ved å redusere trafikkstøy burde tas av lokale myndigheter ved at de bekoster byggingen av store støyskjermer og omreguleringen av boligområder fremfor at det bygges mer stillegående kjøretøy. (3).

Contacts for more information:

Greg Archer – greg.archer@transportenvironment.org+32 (0)490 400447

Nina Renshaw – nina.renshaw@transortenvironment.org+32 (0)2 893 0844

(1) T&E background briefing on vehicle noise: http://www.transportenvironment.org/what-we-do/vehicle-noise/background

(2) http://www.transportenvironment.org/node/1001

(3) http://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/porsches-plan-quieter-cities

 

 

 

Gå til nyhetsoversikt


Kommer seg fram, men med for mye støy. På samme måte som Porsches sporstbiler får stor oppmerksomhet når de legger asfalten under seg med et solid motorbrøl, har Porsches lobbyister vakt berettiget oppsikt når de fremstår som bakmenn for kompromissforslaget i forbindelse med EU-parlamentets behandling av nytt støyregelverk for biler. Foto av Carrera 911: Porsche Models, galleries and downloads.