EU parlamentet dømmer Europas befolkning til økte støyplager

 

8.2.13    Livene til millioner av europeere vil bli enda mer støyplaget i årene som kommer. Det er konsekvensen av at flertallet av EU parlamentets medlemmer stemte for å svekke nåværende støykrav for lastebiler og sportsbiler. Slik formulerte miljøorganisasjonene Transport & Environment (T&E) og Health and Environment Alliance (HEAL) skuffelsen etter at parlamentarikerne lot være å benytte sin historiske sjanse til å skjerpe lovkravene for støyutslipp fra biler på en måte som kunne føre til stillere og dermed sunnere byer i Europa.

 

Organisasjonene mener at kompromissforslaget som ble lagt frem av saksordfører Miroslav Ouzký og vedtatt av EU parlamentet vil føre til svekkelse av nåværende støyregelverk. Det ble innført for 20 år siden. De svekkede standardkravene tillater mer støyende sportsbiler, og betyr også at støyutslipp fra lastebiler forblir på dagens uakseptablenivå.

Å redusere kjørestøy er en presserende samfunnsoppgave på grunn av støyens helsekonsekvenser. Nær halvparten av EU´s innbyggere er utsatt for veitrafikkstøy over det nivå som Verdens helseorganisasjon (WHO) anser tilrådelig hvis man skal unngå alvorlig helseririko (1). Kommisjonens opprinnelige forslag på støyreduksjon på 4 desibel for kjøretøy tilsvarer en halvering av nåværende trafikkstøynivåer. (2)

Det er denne ambisjonen som er dramatisk utvannet i det regelverket som fikk flertall i EU-parlamentet.

Visedirektør Anne Stauffer i HEAL appellerer til EU-landenes miljøministre: – EU-parlamentets majoritet forspilte muligheten til å forbedre livskvalitet og helse for folk flest. Vi oppfordrer EU´s medlemsstater til å korrigere lovforslaget og fremme effektiv støyreduksjon på kjøretøy og dermed høste betydelige helse- og samfunnsøkonomiske gevinster!

 

(1) WHO (2011): Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Se link.

(2)  Commission’s proposal: Se link.

 

Gå til nyhetsoversikt

Seier til sportsbilprodusentene og billobbyen. Mens majoriteten i EU-parlamentet fremstiller sitt vedtak "som en støtte til arbeidet med å få ned trafikkstøyen", fremstår avstemmingen i realiteten som et tilbakeslag - med noen få lyspunkt - i forhold til fagmyndighetenes opprinnelige lovforslag om nye støykrav for biler. De svekkede standardkravene tillater mer støyende sportsbiler, og betyr også at støyutslipp fra lastebiler forblir på dagens uakseptable nivå. Foto: Porsche