Støy på EU-sakskartene denne høsten

31.10.12     Støy står på dagsorden i mange fora denne høsten. En viktig årsak er arbeidet med å få vedtatt strengere grenser for hvor mye støy biler skal kunne avgi til omgivelsene. En annen grunn er det pågående arbeidet med å revidere EU´s støydirektiv, END. Trass i at vi de siste årene har fått mye ny kunnskap om støyens helseskadelige effekter, er dragkampen fortsatt stor for å styrket støygrensekrav i regelverkene. Innen EU er det flere komiteer som i disse dager bearbeider lovforslaget om nye støykrav til bil. Miljøkomiteen (ENVI) i EU- parlamentet er allerede mer enn et halvår forsinket.

Kilder i EU-miljøet regner med at ENVI tidligst vil votere over de forskjellige kompromissforslagene i slutten av november, kanskje mest sannsynlig i møtet like før jul.

Frem til nå er det lagt frem en rekke ulike kompromissforslag. Bortsett fra at det gjennom sonderingene har kommet inn forslag om at lovforslaget også skal ha en fase tre for implementering av ytterligere støykrav og for at bilindustrien skal ha en lengre planleggingshorisont, vil flere av komrpomiss ellers føre til en svekkelse av kommisjonens forslag. Noen av kompromissforslagene vil endog kunne resultere i at prosessen ender med adskillig svakere støykrav enn i dag. Foreløpig telling av posisjoner viser at det bør mobiliseres mer for at saken skal få et best mulig utfall for demping av støy.

Mange betydningsfulle grupper i Europaparlamentet og Europarådet skal behandle lovforslaget om skjerpede støykrav for kjøretøy. De trenger å få høre hvor viktig støyreduksjon er for helsen til Europas flere hundre millioner støyplagete – og at mer støydempete kjøretøy er innenfor rekkevidde også med dagens teknologi. Bruk den!

Sverige i miljøretning

Sverige har til nå hatt en utydelig posisjon i forhold til de miljøhensyn som det nye lovforslaget tar vare på. Kilder har fortalt oss at drevet frem av faktafremleggelse fra svenske sentralmyndigheter er de svenske parlamentsmedlemmene nå i bevegelse i favør av mer ambisiøse støykrav. Men til nå er det først og fremst nederlenderne som har dratt lasset for å få bedre støykrav.

I mellomtiden har en arbeidsgruppe for Europarådets komite for konkurransepolitikk, orientert seg om støykravene, og fremmet en rekke nye forslag om ny inndeling av kjøretøygrupper, som virker uhensiktsmessig i forhold til målet om å redusere bilstøy. Initiativtakerne til felleserklæringen mot bilstøy, Transport & Environment, HEAL, EEB og EUROCITIES har gått ut med en felles uttalelse om at forslagene fra ekspertgruppen ikke gir nytte til arbeidet med å redusere støy, forhaler beslutningen om et nytt lovvedtak og forsinker en gjennomføring av nye støykrav, når de blir vedtatt.

Europarådets ekspertgruppe for transport er ventet å starte opp arbeidet med denne saken i november.

Europas byer støtter strengere støykrav til kjøretøy

Både kommuner og enkeltpersoner kan støtte opprop

Organisasjonen Eurocities har nå også tatt opp felleserklæringen som de europeiske miljøorganisasjonene Transport & Environment, HEAL, EEB tok initiativ. EUROCITIES representerer et nettverk med ca 190 byer i Europa, inklusiv Oslo og Bergen. Derfor er felleserklæringen utvidet slik at også kommuner kan skrive under den viktige erklæringen for å fremme tiltak som reduserer trafikkstøy.

Du kan lese mer om hvordan du kan støtte oppropet for mindre støyende biler på denne linken.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

EUROCITIES representerer et nettverk med ca 190 byer i Europa, inklusiv Oslo og Bergen. Organisasjonen har nå stilt seg bak fellesoppropet om strengere støykrav for biler.