Helsevurderinger viktig i transportpolitikken

 

 

9.5.2014       Støyproblemer kan gi helseutfordringer, men mange av virkemidlene ligger utenfor apparatet for oss som jobber med helse. I Norge har det vært tverrpolitisk enighet om at helseforhold skal få en rolle i vurderinger også utenfor det typisk helsepolitiske – som i transportsektor, lokal planlegging, m.m. Ikke minst i transportpolitikken er helsevurderinger av støy viktige, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin hilsen til Støyforeningens 50 årsjubileum.

Støyforeningen bidrar til å synliggjøre helsekonsekvenser av støy

Statsråden skriver videre:

I sine 50 år har Støyforeningen brukt sitt engasjement til å ansvarliggjøre myndigheter og synliggjøre helsekonsekvensene av støy. Det er et bidrag til styrket folkehelse.

Frivillige organisasjoner spiller en uvurderlig rolle på helseområdet. De sitter på kompetanse, de engasjerer seg og de stiller krav. Samarbeid på tvers, mellom kommuner, statlige myndigheter, næringsliv og frivillige aktører er et viktig grunnlag for forebygging, en sunn befolkning og et bærekraftig samfunn.

Støyforeningen utgjør et sentralt nettverk, og gjør en viktig jobb med å spre kunnskap til bransjer, myndigheter og enkeltpersoner, bl.a. gjennom nettbasert informasjon. Foreningen bidrar også til å skape gode møteplasser, også internasjonalt. Mange land har de samme støyutfordringene, og flere av dem er grenseoverskridende.

Helsepolitikk viktig i transportsektoren

Dette viser også behovet for å tenke på tvers av politikkens sektorer i Norge. Støyproblemer kan gi helseutfordringer, men mange av virkemidlene ligger utenfor apparatet for oss som jobber med helse. I Norge har det vært tverrpolitisk enighet om at helseforhold skal få en rolle i vurderinger også utenfor det typisk helsepolitiske – som i transportsektor, lokal planlegging, m.m. Ikke minst i transportpolitikken er helsevurderinger av støy viktige – slik sektoren også påvirker helse på andre måter. Vi vil jobbe for å skape et helsefremmende samfunn, og da må vi tenke helhetlig.

Det bidrar Støyforeningen til at vi gjør. Jeg gratulerer dere med deres 50 første år, og den jobben dere har gjort og fortsetter å gjøre.

De beste hilsener,

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister

Se flere hilsninger fra det politiske samfunn og fagmyndigheter

Gå til nyhetsoversikt

Støyproblemer kan gi helseutfordringer, men mange av virkemidlene ligger utenfor apparatet for oss som jobber med helse. I Norge har det vært tverrpolitisk enighet om at helseforhold skal få en rolle i vurderinger også utenfor det typisk helsepolitiske – som i transportsektor, lokal planlegging, m.m. Ikke minst i transportpolitikken er helsevurderinger