Nødvendig med støymerking av nye biler

 

 

30.5.12     Kjøretøy burde støymerkes på samme måte som som ved CO2 utslipp og drivstoff-forbruk, sier Miroslav Ouzký, medlem av Europaparlamentets miljøkomite og saksordfører for behandling av EU-forslaget om skjerpede støykrav for nye kjøretøy. Han presenterte forslaget for komiteen i slutten av mai.

 

Støymerking vil hjelpe private bilister såvel som flåteeiere, til å velge mindre støyende kjøretøy og dermed øke overgangen til en mindre støyende bilpark, sier Ouzký. Han representerer det konservative partiet i Tsjekkia, og har en sentral rolle ved gjennomføringen av EU-parlamentets behandling av det viktige miljøforslaget. – Det er allerede vedtatt en ordning for merking av dekks støyegenskaper og andre miljøegenskaper knyttet. Alle bildekk skal være merket i henhold til dette fra og med 1. november.

EU-kommisjonens lovforslag LexUriServ om å redusere støy fra biler, varebiler, busser og lastebiler, havnet på EU-parlamentets bord i desember. Forslaget er progressivt og har forslag om stadig strengere støygrenser innenfor gitte tidsetapper i årene som kommer. I tillegg til synspunktet om støymerking, har Ouzký også åpnet for en viss svekkelse av lovforslaget dersom det kan sikre gjennomføringen. Han åpner for utsatte frister for gjennomføring, og muligheten for høyere terskelverdier, og lufter også synspunkter om separate tidsfrister for lette og tunge kjøretøy, samt innføring av en fjerde fase for støykutt 14 til 16 år etter ikrafttredelsen av det nyte regelverket.

Han stiller seg også imøtekommende til at bilprodusentene skal innrømmes lenge tidsfrister for å innfri støytestene. Et annet forslag er å utvide antall bilklasser fra 15 kategorier (i dag) til 21 kategorier.

 

Tyskerne kritiske

Parlamentsrepresentanten for ALDE-gruppen (Allianse av liberale og demokratiske partier), Holger Krahmer fra bilproduksjonslandet Tyskland, karakteriserte EU-kommisjonens klassifisering av kjøretøy som utdatert, og mente Ouzkýs posisjon var «et godt grunnlag for forhandlinger». Han mente likevel at støymerking av kjøretøy var av diskutabel nytte for forbrukerne.

 

Holland vil ha større ambisjoner

Det hollandske parlamentsmedlemmet Judith Merkies beklaget svekkelsen av støykravene, som Ouzkýs forslag representerte. Hun ønsker at kommisjonens ambisjoner om å redusere trafikkstøy skal opprettholdes. Hun motsatte seg også forslaget om å øke antall kjøretøyklasser, og uttalte at dette er i strid med EU-parlamentets overordnete mål om å forenkle offentlige regelverk.

 

Du kan lese Miroslav Ouzký foreløpige rapport her: 899747en.

Les miljøorganisasjonenes 5 trinnsplan for skjerping av støyreglene her: Joint Declaration FINAL

 

Gå til nyhetsoversikt

- Støymerking av biler - på samme måte som støymerking av dekk - vil hjelpe private bilister såvel som flåteeiere, til å å gjøre gode miljøvalg, velge mindre støyende kjøretøy og bildekk, og dermed øke overgangen til en mindre støyende bilpark, sier Miroslav Ouzký, medlem av Europarlamentets miljøkomite og saksordfører for behandling av EU-forslaget om skjerpede støykrav for nye kjøretøy. Foto: Michel Frey, Wikimedia Commons.