Støyfri dag: Europas borgere uttrykker bekymring for trafikkstøy

 

 

25.4.12 Europeere er bekymret for stress og uro som følger av støy, ikke minst knyttet til støy fra trafikk. I en filmreportasje fra flere land i Europa, inklusiv Norge, benytter intervjuobkjektene anledningen til å be politikerne til å vedta støykrav som monner denne gang, og ber bilprodusentene om å benytte teknologien til å lage mer stillegående biler.

 

Filmen er lagt ut på Youtube. Følg denne linken http://www.youtube.com/watch?v=QZnJzUVrVhc  for å starte filmen.

 

Hvis du vil sette deg mer inn i hva som kan gjøres for at første revisjon av støykrav til biler på over 20 år skal bli virkelig banebrytende kan du lese en orientering (på engelsk) fra miljøorganisasjonen Transport & Environment ved å klikke på Briefing EU new vehicle noise limits

 

Gå til nyhetsoversikt