Ny merkeordning: Fullt kjør i dekkbransjen

 

8.6.12 Først i slutten av mars forelå EU´s tekniske definisjoner for hvordan bildekk skulle testes og beskrives i forhold til kravene i EU´s nye, obligatoriske merkeordning for dekk. Dekkbransjen ser flere fordeler ved merkeordningen, og kjører for fullt for å være klar til at ordningen trer i kraft i november.

 

– Tilrettelegging av hele dekksortimentet i henhold til de nye merkekravene, er årets største utfordring, sier forskning og utviklingsdirektør Jean Pierre Jeusette i et intervju med bransjebladet Tyre Technology International. Han leder Goodyear Dunlops store forskningsavdeling i Luxembourg. Han peker på at den nye merkeordningen også representerer en stor oppgave for bilforhandlerne, som skal tilrettelegge optimale dekktilbud for sine bilmodeller.

 

Tusenvis av varianter

Ved anlegget i Luxembourg pågår arbeidet for fullt med å klassifisere dekkene i henhold til de nye spesifikasjonene. Hvert dekk leveres i en rekke størrelser. I henhold til merkeordningen, blir hvert dekk behandlet som et separat produkt. Dermed utgjør sortimentet tusenvis av forskjellige dekk som skal testes og defineres ut fra de nye merkekravene. Direktør Jeusette anslår at denne fasen av forberedelsene er gjort i løpet av juni. Deretter følger konkret merking og omfattende logistikkoppgaver.

 

Bedre økonomi

Jeusette ser merkeordningen som en god mulighet til å synliggjøre sin forskjellene mellom gode og dårlige dekk, ikke bare i forhold til gripeevne, men også rullemotstand – som jo har direkte innflytelse på driftsøkonomien for kjøretøy. Ikke minst vil transportnæringen få bedre og synlig informasjon for å velge dekk som gir bedre drivstofføkonomi.

 

Bra mer mer forbrukerkunnskap

– Merkeordningen anser jeg som en positiv utvikling, både for industrien og for Continental som en ledende kvalitetsprodusent, sier teknisk direktør Roger Sanders i Continental UK. – Også privat anser jeg merkeordningen som positiv. I hundre år har dekkproduksjon vært ansett som svartekunst, innhyllet i mystikk. Fordi bildekk er en nøkkelkomponent for trafikksikkerhet, ser jeg på ethvert tiltak som kan utvikle bilistens kunnskap og forståelse for dekk som gunstig!

Han peker på at lav rullemotstand og høy gripeevne normalt er motsatte størrelser, og at det er viktig at bilisten finner det kompromisset som passer vedkommendes kjørestil. Når det gjelder støyegenskaper, kan Sanders ser for seg at denne komponenten utvikles videre i et nytt trinn – Metoden for å identifisere dekkets støyegenskaper bør både opplyse en aktuell støyverdi og ha en gradert struktur for ulike kjørebetingelser, sier han.

 

Vil minske forskjeller

Merkeordningen har også aktualisert spørsmål om variasjoner i beskrivelse av testegenskaper i noen land, og fører trolig til en bedre avstemming av testlaboratorienes praksis. Men dekkprodusentene er forberedt på at de må komme til å ta initiativ om det forekommer forskjellige praksis med merking av dekk. Mange håper at merkeordningen vil synliggjøre den lave kvaliteten på billigprodukter i dekkmarkedet.

Se link til Tyre Technology International

 

Gå til nyhetsoversikt

Dekkbransjen i er i full gang med å tilrettelegge den nye merkeordningen. Ikke minst er det en stor oppgave å definere hvert dekk i forhold til de nye merkekravene. Foto: Tyre Technology International